Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Gebruiken dove kinderen die op school tweetalig onderwijs kregen, ook Nederlands?
Deel dit artikel

Gebruiken dove kinderen die op school tweetalig onderwijs kregen, ook Nederlands?

1 maart 2004 - Leestijd 7 - 15 minuten

In dit artikel uit 2004 beschrijft Connie Fortgens haar onderzoek naar de taalkeuze van dove leerlingen. Deze leerlingen kregen op school les in een tweetalige omgeving: de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met gebaren (NmG). 

page.header_image.alt

Foto: Aad Deelen

Samenvatting

Samenvatting

In 1994 startte het toenmalig Rudolf Mees Instituut, de huidige Dr. M. Polanoschool, als eerste in Nederland met tweetalig onderwijs in de onderbouw. De twee talen die werden aangeboden en onderwezen waren de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en het Nederlands in de vorm van Nederlands met gebaren. Omdat deze twee talen visueel veel overeenkomsten vertonen, is onderzocht of deze vorm van tweetalig aanbod voor de dove leerlingen ook daadwerkelijk als een tweetalig aanbod functioneerde. Dat is gedaan door over een periode van twee jaar na te gaan of de leerlingen meer Nederlands gebruikten met de horende leerkracht dan met de dove leerkracht. Met andere woorden: er is onderzocht of de elf betrokken leerlingen een persoonsgebonden taalkeuze maakten. De leerlingen waren aan het begin van het onderzoek tussen de vier en vijf jaar oud. Ondanks grote variatie tussen de leerlingen, onder andere in hun Nederlandse taalvaardigheid, blijken leerlingen met zeer uiteenlopende kenmerken een keuze voor het Nederlands te maken als hun gesprekspartner horend is.

Lees hier het volledige artikel uit 2004

Lees hier het volledige artikel uit 2004