Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie

Agenda

Hier vindt u data en inschrijvingsmogelijkheden van relevante promoties, congressen en symposia. Uw evenement in deze lijst? Mail naar vanhorenzeggen@audcom.nl 

3 september 2021

Hoe ontwikkelt dyslexie zich in kinderen? Op 3 september verdedigt taalkundige Maartje de Klerk haar proefschrift getiteld 'Vowels in development' over dit onderwerp.

Plaats: Universiteit Utrecht, Senaatszaal Academiegebouw (online te volgen)

Tijd: 3 september 2021 12.15-13.15 uur

Informatie: website van de Universiteit Utrecht

De promotie is online te volgen via deze link.

Vowels in development

Hoewel dyslexie vooral een lees- en spellingsprobleem is, zijn er veel aanwijzingen dat de eerste problemen ontstaan in de ontwikkeling van de spraakwaarneming in de voorschoolse periode. Het lijkt erop dat kinderen die later dyslectisch blijken te zijn moeite hebben met het onderscheiden en herkennen van spraakklanken. Een mogelijk gevolg daarvan is dat kinderen moeite hebben met het leren van de relaties tussen de spraakklanken en de geschreven vorm, de letters.

In haar onderzoek kijkt De Klerk naar de ontwikkeling van spraakwaarneming in het eerste levensjaar. Ze vergeleek baby's met een 'familiair risico' (FR) op dyslexie (door aanwezigheid van dyslexie in hun familie) met baby's zonder dat risico. De resultaten laten zien dat FR-baby's een (subtiele) vertraagde ontwikkeling van spraakklanken laten zien in vergelijking met baby’s zonder een FR. Echter, er wordt geen uitsluitsel gegeven dat de manier waarop spraakklanken geleerd wordt, verschilt tussen de groepen. Tot slot kunnen de individuele spraakwaarnemingsvaardigheden vastgesteld worden.

23 september 2021

Op 23 september 2021 promoveert Leanne Nagels aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) op haar proefschrift: 'From voice to speech. The perception of voice characteristics and speech in children with cochlear implants.'

Plaats: Academiegebouw RUG

Tijd: 23 september 2021, 11.00 uur

Informatie via de website van de RIG

 

15 oktober 2021

Op 15 oktober 2021 promoveert Lot Snijders Blok aan de Radbouduniversiteit Nijmegen (RU) op haar onderzoek naar genetische factoren bij spraak en taalstoornissen. De titel van haar proefschrift is: 'Let the genes speak! De novo variants in developmental disorders with speech and language impairment'

Plaats: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Tijd: 15 oktober 2021, 12.30 uur

Meer informatie via de website van de RU Nijmegen. 

27 oktober 2021

Op 27 oktober 2021 neemt prof. dr. ir. Wouter A. Dreschler afscheid van het Amsterdam UMC als hoogleraar Klinische en Experimentele Audiologie. Van 11.00-15.00 uur is er een Farewell symposium (The Future of Audiology) en van 16.00-18.00 uur geeft Dreschler zijn afscheidscollege.

Locaties: Renaissance Koepelkerk Amsterdam (symposium) en Aula van Oude Lutherse Kerk Amsterdam (college).