Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie

Agenda

Hier vindt u data en inschrijvingsmogelijkheden van relevante promoties, congressen en symposia. Uw evenement in deze lijst? Mail naar redactie@vhz-online.nl.

6-10 februari 2023

Ook in 2023 is er weer een Week van Inclusief Onderwijs. In deze week staat de organisatie stil bij activiteiten die vanuit het platform Naar Inclusiever Onderwijs en zijn samenwerkingspartners worden uitgevoerd.

Er zijn diverse (online) presentaties op de dagen in deze week.

Kijk voor meer informatie op de website van Naar inclusiever onderwijs

6-12 februari

Van 6 t/m 12 februari 2023 is het weer de week van het oorsuizen.
Meer informatie is te vinden op de website van Hoormij.

7 februari 2023

Programma: 

Veel dove en slechthorende leerlingen wisselen meerdere keren van school. Vaak omdat de school onvoldoende rekening houdt met hun gehoorbeperking of omdat zij onder hun niveau moeten werken. De ontwikkeling van deze groep leerlingen komt hierdoor ernstig in de knel. Dit blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens, getiteld ‘Recht op onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen’ dat de situatie voor deze groep leerlingen in Nederland beschrijft. Op basis van dit onderzoek en het streven naar inclusief onderwijs heeft het College aanbevelingen gedaan aan de overheid en onderwijsinstellingen.

Het rapport  van het College voor de rechten van de Mens wordt gepresenteerd en men staat uitgebreid stil bij knelpunten, oplossingsrichtingen en succesfactoren rond het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen

Plaats: online

Tijd: 14.00 uur - 15.30 uur

Meer informatie: website van Naar inclusiever onderwijs

20 en 21 april 2023

Het congres Partners in Verstaan zal in 2023 plaatsvinden op een nieuwe locatie! Na decennia gaan we 'De Werelt' verlaten en kiezen we voor locatie Gooiland. Het programma is in de maak, de sector in breedste zin: SIAC, FENAC én Siméa nauw betrokken en naar verwachting komt er een programma met voor 'elk wat wils'.

Schrijf alvast in je agenda! 20-21 april 2023

14 juni 2023

Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs nodigt uit om de jaarlijkse conferentie bij te wonen. Een dag die niet gemist mag worden door iedereen die zich inzet voor inclusiever onderwijs. Of je nu een eind op weg bent, de eerste stappen zet of je nog oriënteert op het kiezen van een goed spoor.

Locatie: Spant! Bussum

Tijd: 10.00-17.00 uur

Inschrijven en meer informatie: website van Naar inclusiever onderwijs