Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie

Agenda

Hier vindt u data en inschrijvingsmogelijkheden van relevante promoties, congressen en symposia. Uw evenement in deze lijst? Mail naar vanhorenzeggen@audcom.nl 

15 september 2022

Van der Lem symposium: Wat werkt voor wie?

voor aanmelding klik hier: www.nsdsk.nl/van-der-lem-symposium

Een symposium over effectiviteit van zorg en diversiteit bij jonge kinderen met gehoorverlies.

Wat werkt voor wie? Deze vraag loopt als rode draad door het programma van het Van der Lem symposium 2022. Het gaat over diversiteit van gezinnen met jonge dove en slechthorende kinderen en de variatie in de ontwikkeling van taal, cognitie en gedrag van kinderen met een gehoorverlies; over zorg op afstand (telepractice): wat werkt wel, wat werkt niet en wat werkt voor verschillende families? Ook komen de kenmerken van dove/slechthorende kinderen en hun ouders in zorg bij de NSDSK aan bod, met uitgebreid aandacht voor de diversiteit van deze kinderen en hun ontwikkelingsuitkomsten. Verder is er aandacht voor welke generieke elementen in de behandeling werken voor elk kind en wat de juiste balans is tussen maatwerk en standaardisatie.

Locatie: Grote Kerk Alkmaar

Organisator: NSDSK 

16 september 2022

Op 16 september verdedigt Mona Timmermeister haar proefschrift ' Language production and cognitive abilities in child heritage speakers' aan de Universiteit Utrecht.

Tijd: 16 september, 14.15 uur-15.15 uur

Plaats: Academiegebouw, Universiteit Utrecht

Meer informatie via de website van de Universiteit Utrecht

26 september 2022

GAIN-event | Complete hoorzorg in kaart

maandag 26 september 2022  
Zoetermeer en online | 16.00 uur - 18.30 uur

opgave kan via:                 aanmelding Gain event 26 september

14 oktober 2022

Dit jaar is Wereld Tos dag op 14 oktober. De hele week zijn er evenementen door het land heen georganiseerd door instellingen en organisaties binnen de sector, afgesloten met een big event in Amersfoort voor ouders met kinderen en ervaringsdeskundigen op zaterdag 15 oktober. Voor actuele informatie volg https://wereldtosdag.nl/

31 oktober - 4 november 2022

Van maandag 31 oktober tot vrijdag 4 november 2022 vindt de week van het gespecialiseerd onderwijs plaats, waarin we met elkaar trots zijn op wat we doen en dat wordt actief gedeeld.

Aanjagers van de week zijn Siméa, Vivis en Sectorraad GO (Gespecialiseerd onderwijs). Op maandag 31 oktober wordt de week geopend met het digitale Gongres en vinden er in de middag twee workshops plaats. De week wordt afgesloten met een fysieke bijeenkomst voor bestuurders bij de Prodentfabriek in Amersfoort.

Voor meer informatie: hetgongres.nl

29 oktober 2022

De dag van de grammatica is verplaatst naar 29 oktober 2022.

Inschrijven kan al!

Het programma staat online op de site: https://dagvandegrammatica.nl/

20 en 21 april 2023

Het congres Partners in Verstaan zal in 2023 plaatsvinden op een nieuwe locatie! Na decennia gaan we 'De Werelt' verlaten en kiezen we voor locatie Gooiland. Het programma is in de maak, de sector in breedste zin: SIAC, FENAC én Siméa nauw betrokken en naar verwachting komt er een programma met voor 'elk wat wils'.

Schrijf alvast in je agenda! 20-21 april 2023