Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie

Agenda

Hier vindt u data en inschrijvingsmogelijkheden van relevante promoties, congressen en symposia. Uw evenement in deze lijst? Mail naar redactie@vhz-online.nl.

21 september 2023

Opgroeien en ondersteunen in de digitale wereld

Plaats: 1931 Congrescentrum ’s Hertogenbosch

Meer informatie: Jeugd in Onderzoek

 

6 oktober 2023

Emmanuel Mylanus is aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) benoemd tot hoogleraar Otologische implantologie. Hij onderzoekt de oorzaak van doof- en slechthorendheid en de behandeling en zorg voor dove kinderen en volwassenen. Hij is gespecialiseerd in de inzet van gehoorimplantaten, in het bijzonder het CI (bron: website van de RU).

Op vrijdag 6 oktober 2023 houdt hij zijn inaugurale rede. 

Tijd: 6 oktober, 15.45 uur

Plaats: Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen

Meer informatie:

- over zijn benoeming zie Emmanuel Mylanus benoemd tot hoogleraar Otologische Implantologie - Onderzoek naar cochleair implantaat en andere gehoortoestellen - Radboudumc

- over de oratie zie de website van de RU

9 oktober 2023

FOSS, TOS-Centraal en Balans organiseren dit webinar vanwege wereldtosdag 2023. De doelgroep is ouders en professionals.

Dagvoorzitter is Elin Borucu-Çalinalti , zelf ouder van een kind met TOS.

Spreker is Prof. dr. Elise de Bree, hoogleraar orthopedagogiek, in het bijzonder op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen en passend onderwijs

Elise de Bree zal tijdens dit webinar op toegankelijke wijze vertellen over wat taal is en hoe belangrijk taal op school is. Ze zal het hebben over wat een taalontwikkelingsstoornis is en waarom het belangrijk is om te weten hoe je dat moet signaleren op school. Ze zal daarna vertellen hoe passend onderwijs op dit moment voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis wordt uitgevoerd en welke kansen en uitdagingen er zijn in passend onderwijs voor deze leerlingen.

Tijd: 19.15 uur

Plaats: online 

Inschrijven: Webinar taalontwikkelingsstoornis (TOS) en passend onderwijs - Balans, vereniging voor ouders (balansdigitaal.nl)

Meer informatie: via de website van TOS-centraal

 

30 oktober 2023

Op 30 oktober promoveert Maya de Wit op haar proefschrift 'Practitioners' Perspectives on International Sign conference interpreting'. 

Tijd: 30 oktober om 12.30 uur

Plaats: Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen

Meer informatie: website van de RU

3 november 2023

Saskia Damen is bijzonder hoogleraar met de opdracht Doofblindheid aan de faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen aan de Rijks Universiteit Groningen. 

Op 3 november 2023 zal zij haar inaugurale reden houden met de titel 'Het potentieel (be)grijpen: ontwikkeling en leren van personen met een communicatief meervoudige beperking en van personen met een beperking in horen én zien (doofblindheid)'.

Tijd: 3 november, 16.15-17.00 uur

Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

meer informatie via de website van de RUG: Oratie prof. dr. S. (Saskia) Damen | Oraties | Rijksuniversiteit Groningen (rug.nl)

9 november 2023

Op 9 november 2023 promoveert Iris Monster op haar proefschrift: 'Incremental Word Knowledge in Children. Assessing, Predicting, and Modeling'

Tijd: 9 november, 12.30 uur

Plaats: Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen

Meer informatie: via de website van de RU

10 november 2023

De TOK-dag (Taalontwikkeling Kinderen in Nederland en Vlaanderen) heeft als doel iedereen bij elkaar te brengen die bezig is met kindertaalontwikkeling in de breedste zin van het woord, om ideeën en ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen, en elkaar weer te zien. Jeannette Schaeffer (UvA), Elma Blom (UU) en Josje Verhagen (UvA) hebben nieuw leven geblazen in wat vroeger de NET-dag was door in 2019 de eerste TOK-dag in Amsterdam te organiseren. 

Tijd: 9.00-17.30 uur

Plaats: Drift 21, zaal 0.32, Utrecht

Inschrijven via dit formulier

Meer informatie: zie de website bij de Universiteit Utrecht

 

16 november 2023

Op 16 november 2023 promoveert Julia Egger op haar proefschrift: "Need for Speed? The role of speed of processing in early lexical development".

Tijd: 12.30 uur

Plaats: Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen

Meer informatie: zie de website van de RUN

Zie voor een eerdere publicatie van Julia Egger: Improving the robustness of infat lexical processing speed measures

17 november 2023

Om de logopedie en de NVLF zichtbaarder te maken voor een breder publiek, gaat het NVLF Jaarcongres open voor ‘deelnemers van buiten’, zoals verwijzers en andere (para)medici. Tijdens deze dag worden belangrijke ontwikkelingen op het gebied van logopedie  gedeeld en de expertise van logopedisten aan deze externe deelnemers getoond. Men hoopt een brug te slaan tussen logopedie, verwijzer en andere (para)medische vakgebieden, en zo de samenwerking en uitwisseling van kennis te stimuleren.

Op het programma onder andere:

  • De interactieve OMdenkshow van Berthold Gunster, een interactief en humoristisch programma dat op een indringende manier het belang van omdenken illustreert
  • Een inspirerende keynote spreker, Lynn Berger, schrijver en journalist. Als correspondent Zorg bij het online journalistiek platform De Correspondent onderzoekt zij hoe zorg zich manifesteert, wat het voor ons betekent en wat we nodig hebben om goed te kunnen zorgen.

Tijd: 8.30-14.00 uur (speciale programmalijn voor deelnemers van buiten)

Plaats: Gooiland, Hilversum

Meer informatie: zie de website van de NVLF

 

7-9 februari 2024

Van 7-9 februari 2024 vindt in Haarlem het congres 'Joining forces, new perspectives' plaats over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg voor dove en slechthorende mensen. Via de website van het congres kun je je voorinschrijven. 

Plaats: Philharmonie, Haarlem

Meer informatie: zie de website van dit congres of download hier de brochure

5 april 2024

Op 5 april 2024 zal Loes Wauters haar inaugurele rede houden aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RU). Zij is daar op 1 april 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Opvoeding van en onderwijs aan slechthorende en dove kinderen en jongeren'. Zij volgt op deze positie Harry Knoors op. 

Tijd: wordt nog bekend gemaakt

Plaats: Aula van de Radboud Universiteit

Meer informatie over Loes Wauters zie:

- website van de RU

- website van Kentalis

 

15-17 mei 2024

De zesde editie van het congres 'Family-Centred Early Intervention for Children Who Are Deaf or Hard of Hearing' vindt plaats in Bad Ischl in Oostenrijk. Het thema is deze keer 'connect, communicate, collaborate'. Op dit moment kan er online voorregistratie plaatsvinden en is er een oproep voor sprekers/posters.

Plaats: Bad Ischl

Meer informatie via de website van FCEI 2024

Inschrijving: via de website van FCEI2024

Oproep voor onderwerpen voor lezingen/posters: via de website van FCEI2024

Op dit moment zijn de volgende sprekers al bekend:

Rain Bosworth (US), Emily Burke (US), Martina Curtin (United Kingdom), Magdalena Dall (Austria), Evelien Dirks (The Netherlands), Johannes Fellinger (Austria), Johannes Hofer (Austria), Daniel Holzinger (Austria), Greg Leigh (Australia), Candace Lindow-Davies (US), Hannah Lumby (United Kingdom), Ivana Marinac (Croatia), Henri Medinilla Grau (US), Joseph Murray (US), Daiva Müllegger-Trečiokaitė (Austria), Jane Russell (UK), Dane Seaver (US), Leeanne Seaver (US), Kristin Snoddon (Canada), Amy Szarkowski (US)