Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Gebaren bij jonge kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden
Deel dit artikel

Gebaren bij jonge kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden

Een inhoudelijke verantwoording voor het gebruik van gebaren bij jonge kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden, gebaseerd op praktijkervaring.

1 maart 2004 - Leestijd 5 - 15 minuten

In dit artikel uit 2004 bespreken de auteurs het gebruik van Totale Communicatie in de omgang met leerlingen met ernstige spraak en/of taalmoeilijkheden. Deze leerlingen volgen onderwijs op de Tine Marcusschool in Groningen. Een school voor onderwijs aan slechthorende kinderen en kinderen met ESM.

page.header_image.alt

Inleiding

Inleiding

Op de Tine Marcusschool wordt gebruik gemaakt van Totale Communicatie in de omgang met de leerlingen; niet alleen met leerlingen met hoorproblemen, maar ook met leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden. Het gebruik ervan bij deze doelgroep is ontstaan vanuit een min of meer toevallige ontdekking in de praktijk en is in de loop van de jaren uitgekristalliseerd tot een zeer functioneel hulpmiddel in de begeleiding van deze doelgroep. In dit artikel schetsen wij hoe dit proces is verlopen. We beschrijven de geschiedenis van Totale Communicatie op de Tine Marcusschool, waarbij duidelijk wordt dat vooral de kinderen en hun ouders ons gemotiveerd hebben door te gaan op de ingeslagen weg. We geven aan bij welke kinderen het gebruik van gebaren wenselijk is, dit illustreren we aan de hand van casussen. Gebleken is dat het gebruik van Totale Communicatie kinderen niet weerhoudt om zich verbaal te (gaan) uiten; in veel gevallen zien we juist dat kinderen steeds meer durven communiceren, ook verbaal. Afsluitend bespreken we de inhoudelijke consequenties van onze visie.

Afsluiting

Afsluiting

De ervaring leert dat het gebruik van gebaren bij ESM-kinderen een tijdelijk hulpmiddel is in het proces naar verbale communicatie. Het ene kind zal langer aangewezen zijn op het gebruik van gebaren dan het andere. Dit wordt mede bepaald door de aard en mate van de problematiek van het individuele kind. Onze ervaring is dat zo gauw een kind het ‘met de mond afkan’ het gebruik van gebaren afneemt en uiteindelijk verdwijnt. De gebaren belemmeren de ontwikkeling van het spreken niet, maar ondersteunen deze juist.

Als een leerkracht of een logopedist concludeert dat een kind gebaat is bij het gebruik van gebaren, dan is dat slechts het begin van een traject. Hoe stimuleer je het gebruik van gebaren in de thuissituatie? Kun je als school een doorgaande lijn in het gebruik van Totale Communicatie waarborgen? Bij de uitwerking hiervan kunnen er problemen ontstaan, vooral organisatorisch.

Het project ‘Gebaren bij jonge ESM-kinderen’ is gefinancierd door zorg en onderwijs van de Koninklijke Effatha Guyot Groep. De foto’s in dit artikel zijn afkomstig van beeldmateriaal gemaakt door Frans Gort en Hans Otermann.

Publicatie is met toestemming van de ouders van de besproken en afgebeelde kinderen.