Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Emotioneel welbevinden en sociaal functioneren van kinderen met een auditieve beperking
Deel dit artikel

Emotioneel welbevinden en sociaal functioneren van kinderen met een auditieve beperking

1 december 2008 - Leestijd 5 - 10 minuten

Problemen met horen gaan vaak gepaard met sociaal-emotionele problemen. Mogelijk hebben slechthorende kinderen grotere sociaal- emotionele problemen dan dove kinderen, onder andere vanwege hun handicap. De resultaten van het in dit artikel beschreven onderzoek geven aan dat er mogelijk weinig verschillen zijn op het gebied van emotioneel welbevinden, maar wel verschillen in het sociaal functioneren.

page.header_image.alt

Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van het emotionele welbevinden en het sociaal functioneren van dove en slechthorende kinderen die ooit in begeleiding van de NSDSK zijn geweest met de vraag of er verschillen tussen deze twee groepen zijn.

Emotioneel welbevinden

De resultaten laten zien dat het wat betreft het emotionele welbevinden goed gaat met zowel de dove als de slechthorende kinderen. Beide scoren namelijk nagenoeg vergelijkbaar als horende kinderen op positieve en negatieve emoties. Ook het rapportcijfer waarmee ouders aangaven hoe het in het algemeen met hun kind ging schetst een positief beeld.

Sociaal functioneren

Om na te gaan of er verschillen tussen dove en slechthorende kinderen zijn in hun sociaal-emotionele ontwikkeling werd ook hun sociaal functioneren onderzocht. De resultaten laten zien dat ruim tweederde van de dove en slechthorende kinderen vier of meer vrienden heeft en ongeveer een kwart heeft 2-3 vrienden. Dit percentage komt overeen met eerder onderzoek (Zeijl et al., 2005). De ouders van dove kinderen rapporteerden het sociale functioneren van hun kind als minder positief dan de ouders van slechthorende kinderen. De slechthorende kinderen bezoeken vaker het reguliere onderwijs dan de dove kinderen waarmee zij ook meer ervaringen opdoen in een horende omgeving. Als gevolg hiervan leren zij mogelijk meer over sociale omgangsregels in deze omgeving wat hun functioneren ten goede komt. Het zou dan ook goed mogelijk kunnen zijn dat wanneer naar het sociaal functioneren van dove kinderen binnen een dove omgeving wordt gevraagd deze als beter wordt beoordeeld dan het sociaal functioneren in het algemeen. Het huidige onderzoek bood niet de mogelijkheid om dat te onderzoeken.

Literatuur

Achenbach, T.M., McConaughy, S.H., Howell, C.T. (1987). Child/adolescent behavioral and emotional problems: implications of cross-informant correlations for situational specificity. Psychology Bulletin, 101, p.213-232.

Bogt ter, T., Dorsselaer van, S., Vollebergh, W. (2003). Psychische gezondheid, risicogedrag en welbevinden van Nederlandse scholieren. Utrecht, Trimbos-instituut.

Hosie, J.A., Russell, P.A., Gray, C.D., Scott, C., Hunter, N., Banks, J.S., Macaulay, M.C. (2000). Knowledge of display rules in prelingually deaf and hearing children. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 41, p. 389-398.

Keilmann, A., Limberger, A., Mann, W.J. (2007). Psychological and physical well-being in hearing-impaired children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 71, p. 1747-1752.

Meerum Terwogt, M., Rieffe C. (2004a). Deaf children’s use of beliefs and desires in negotiation. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 9, p. 27-38.

Meerum Terwogt, M., Rieffe, C. (2004b). Behavioral problems in deaf children: Theory of Mind delay or communication failure? European Journal of Developmental Psychology, 2, p. 231- 240.

Moeller, M.P. (2007). Current State of Knowledge: Psychosocial Development in Children with Hearing Impairments. Ear and Hearing, 28, p. 729-739

Rieffe, C., Meerum Terwogt, M. (2000). Deaf children's understanding of emotions: desires take precedence. Journal of Child Psychology, Psychiatry and allied Disciplines, 41, p. 601-608.

Rieffe, C., Meerum Terwogt, M., Smit, C. (2003). Deaf children on the causes of emotions. Educational Psychology, 23, p. 159-168.

Rieffe, C., Meerum Terwogt, M. (2006). Anger communication in deaf children. Cognition and Emotion, 20, p. 1261-1273.

Van Eldik, T., Treffers, P.D.A., Veerman, J.W., Verhulst, F. (2004). Mental health problems of deaf Dutch children as indicated by parents’ responses to the Child Behavior Checklist. American Annals of the Deaf, 148(5), p. 390-395.

Verrips, E.G.H., Vogels, T.G.C., Koopman, H.M., Theunissen, N.C.M., Kamphuis, R.P., Fekkes, M., Wit, J.M., Verloove-Vanhorick P. (1999). Measuring health-related quality of life in a child population. European Journal of Public Health, 9(3), p. 188-193.

Wauters, L.N., Knoors, H. (2007). Social integration of deaf children in inclusive settings. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 13(1), p. 21-36.

Yoshinaga-Itano, C., Sedey, A.L., Coulter, D.K. & Mehl, A.L. (1998). Language of early and later-identified children with hearing loss. Pediatrics, 102 (5), p. 1161-1171.

Zeijl, E., Crone, M., Wiefferink, K., Keuzenkamp, S., Reijneveld, M. (2005). Kinderen in Nederland. Den Haag/Leiden, Sociaal en Cultureel Planbureau/TNO-Kwaliteit van Leven.