Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Buitenlandse tijdschriften april '18
Deel dit artikel

Buitenlandse tijdschriften april '18

16 april 2018 - Leestijd 3 - 5 minuten

VHZ-redacteur Harry Knoors selecteerde voor u enkele interessante artikelen uit internationale vaktijdschriften.

page.header_image.alt

drie artikelen

 

Journal of Speech, Language, and Hearing Research 61, 3, 675-689, maart 2018

In ‘Influence of language load on speech motor skill in children with Specific Language Impairment’ bespreken Saletta en collega’s onderzoek met een syntactische priming taak bij kinderen met en zonder TOS. De kinderen moesten zowel zinnen genereren (hoge cognitive load) als herhalen (lage cognitieve load). Fonetische accuratesse, variatie in spraakmotorische bewegingen, en duur van de uitingen werden gemeten. De spraakmotoriek van kinderen met TOS vertoonde gedurende zinnengeneratie meer variatie dan bij kinderen zonder TOS. Bij het herhalen van zinnen was geen verschil tussen de groepen. Complexe taaltaken die de nodige cognitieve inspanning vergen beïnvloeden het spraakmotorisch presteren van kinderen met TOS nadelig.

 

International Journal of Language & Communication Disorders 53, 2, 237-255, maart-april 2018

Conti-Ramsden en collega’s beschrijven in ’Education and employment outcomes of young adults with a history of developmental language disorder’ de schoolresultaten en werksituatie van 84 Britse jongvolwassenen met en 88 zonder TOS. De door jongvolwassenen met TOS behaalde eindniveaus in het voortgezet onderwijs waren lager dan die van jongvolwassenen zonder TOS. Hogere eindniveaus hingen samen met een hoger taalniveau en een hoger performaal IQ. De gemiddelde leeftijd waarop jongvolwassenen de school hadden verlaten was bij degenen met TOS significant lager. De groepen verschilden niet wat betreft percentage werkenden, noch wat betreft inkomen. Wel werkten meer jongvolwassenen zonder TOS full time. In alle opzichten is er sprake van aanzienlijk variatie. Een kleine groep jongvolwassenen met TOS deed het opvallend goed op school en in het werk.

 

Hearing Research 359, 91-100, maart 2018

Hofmann en collega’s beschrijven in ‘Comparisons of visual attention in school-age children with cochlear implants versus hearing peers and normative data’ onderzoek naar de visuele aandacht bij 106 kinderen met een CI in vergelijking met kinderen met een goed gehoor. De dove kinderen hadden 5 jaar voorafgaand aan dit onderzoek een CI gekregen. Visuele aandacht werd gemeten met de Gordon Continuous Performance Test. De data komen uit het Amerikaanse ‘Childhood Development after Cochlear Implantation (CDaCI)’ onderzoek. De selectieve visuele aandacht van de kinderen met CI was beduidend slechter dan die goedhorende leeftijdgenoten. Er bleek een samenhang met de Processing Speed Index van de WISC. De onderzoekers pleiten voor meer aandacht bij CI teams en bij andere diagnostici voor het meten van aandacht en gedrag bij dove kinderen met een CI.