Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Buitenlandse tijdschriften feb '18
Deel dit artikel

Buitenlandse tijdschriften feb '18

1 maart 2018 - Leestijd 3 - 5 minuten

VHZ-redacteur Harry Knoors selecteerde voor u enkele interessante artikelen uit internationale vaktijdschriften.

page.header_image.alt

PLoS One, januari 2018, e0191808

PLoS One, januari 2018, e0191808

In ‘Don't speak too fast! Processing of fast rate speech in children with specific language impairment’ bespreken Guiraud en collega’s onderzoek bij kinderen met TOS naar eventuele problemen met de verwerking van snelle spraak. Perceptie van spraak vereist dat het auditieve systeem fluctuaties over tijd (temporeel) die informatie overbrengen over lettergrepen en klemtoon kan waarnemen en verwerken. Kinderen met TOS hebben hiervoor een beperkte gevoeligheid. Het onderzoek onder 16 Franse kinderen van 8 tot 13 jaar met TOS laat zien dat deze kinderen vooral moeite hebben met het verwerken van snelle spraak, terwijl de verwerking van spraak aangeboden in een normaal tempo goed verloopt.

Neuroscience Letters, december 2017

Neuroscience Letters, december 2017

Earle, Landi en Myers tonen in hun onderzoek, gerapporteerd als ‘ Adults with Specific Language Impairment fail to consolidate speech sounds during sleep’ aan dat volwassenen met TOS in een trainingsexperiment met pseudowoorden even veel leerden als volwassenen zonder TOS, maar dat zij na een nachtje slapen meer vergaten. Met andere woorden, de consolidatie van akoestisch-fonetische informatie in deze woorden gedurende slaap is bij volwassenen met TOS aangetast.  

Hearing Research, januari 2018

Hearing Research, januari 2018

Van Wieringen en collega’s (Universiteit Leuven) gaan in ‘Unilateral congenital hearing loss in children: Challenges and potentials’ in op de problematiek van kinderen en volwassenen met aangeboren eenzijdige doofheid. De vraag is of een CI overwogen moet worden. De meest recente gegevens over de gevolgen van eenzijdige doofheid voor auditieve en neurocognitieve ontwikkeling worden besproken. Etiologieën die wijzen in de richting van baat van een CI komen aan bod en een prospectieve studie wordt gepresenteerd.  

Developmental Science, januari 2018

Developmental  Science, januari 2018

In ‘Phonological processing during silent reading in teenagers who are deaf/hard of hearing: an eye movement investigation’ gaan Blythe en collega’s in op de variatie in onderzoeksresultaten met betrekking tot fonologische woordherkenning tijdens het lezen van dove kinderen en volwassenen. Ze rapporteren twee experimenten die het al dan niet toepassen van fonologische woordherkenning onderzoeken door meting van oogbewegingen met eye tracking. Zinnen met correct gespelde woorden, pseudohomofonen en controlewoorden werden aangeboden. Centrale en perifere blikrichting werd gemeten. Drie groepen werden onderzocht: slechthorende en dove jongeren, horende jongeren gematcht op leesleeftijd en op chronologische leeftijd. Er bleek geen verschil in oogbewegingen tussen lezers met en zonder gehoorverlies. Dit wijst volgens de onderzoekers op het gebruik van fonologisch hercoderen gedurende het lezen, ook door slechthorende en dove lezers.