Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
PROEFSCHRIFT: Het effect van het gebruik van verschillende taalmodaliteiten
Deel dit artikel

PROEFSCHRIFT: Het effect van het gebruik van verschillende taalmodaliteiten

29 januari 2021 - Leestijd 2 - 3 minuten

Op vrijdag 12 maart 2021 verdedigt Francie Manhardt MA haar proefschrift met de titel "A tale of two modalities : How modality shapes language production and visual attention". Zij heeft onderzoek gedaan naar het effect van het gebruik van verschillende soorten talen (modaliteiten) door mensen op hun kijk op de wereld. 

 

page.header_image.alt

samenvatting

Talen verschillen in klanken, woorden en grammatica. Dus er zijn soms grote verschillen tussen talen in de betekenis die ze uitdrukken. Deze diversiteit kan ertoe leiden dat mensen die verschillende talen spreken de wereld met andere ogen zien. Vooral tussen gesproken talen en gebarentalen zijn er fundamentele verschillen in de manier waarop betekenis wordt uitgedrukt. Gebarentalen gebruiken een andere modaliteit dan gesproken talen: niet de stembanden maar de zichtbare delen van het lichaam, dus met hand-, gezichts- en lichaamsbewegingen. In haar proefschrift vroeg Francie Manhardt (1) of deze taaldiversiteit in modaliteit (vocaal versus visueel) ervoor zorgt dat Nederlands-sprekers en gebaarders van Nederlandse gebarentaal anders naar de wereld kijken en (2) wat er gebeurt als een (horende) persoon een gesproken en een gebarentaal kent? Haar resultaten toonden aan (1) dat taaldiversiteit in modaliteit ertoe leidt dat sprekers en gebaarders anders naar de wereld kijken en (2) dat tweetaligen gevormd worden door de twee talen van verschillende modaliteiten en dus anders praten/gebaren en anders naar de wereld kijken dan sprekers en gebaarders.

Cover van het proefschrift met getekende open mond en getekende open hand

Cover van het proefschrift

plaats en tijd met link

De promotie vindt plaats op 12 maart 2021 om 14.30 uur in de Academiezaal van de Aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meer informatie is te vinden op de website van de Radboud Universiteit.

Francie Manhardt MA

Francie Manhardt MA