Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Buitenlandse tijdschriften januari 2024
Deel dit artikel
30 januari 2024 - Leestijd 3 - 5 minuten

VHZ-redacteuren Rob Zwitserlood en Elma Blom selecteerden voor u enkele interessante artikelen uit internationale vaktijdschriften. Deze keer over conversational recasts, het teruggeven van een kinderuiting en over kwaliteit van taal. Een kritische blik op ons normatieve kader. 

page.header_image.alt

Foto: Pixabay.com

Conversational recasts, het verbeterd teruggeven van kinderuitingen

Conversational recasts, het verbeterd teruggeven van kinderuitingen

Een veel gebruikte manier om de grammatica van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te verbeteren is het gebruik van conversational recasts’. Dit is het verbeterd teruggeven of uitbreiden van de uitingen van het kind tijdens conversatie. In dit onderzoek hebben de auteurs gekeken of de lengte van de recast uitmaakt voor het leereffect van peuters met TOS. 
 
De helft van 26 kinderen hoorde recasts van 4 of minder woorden, de andere helft kreeg recasts van 5 of meer woorden aangeboden voor hun grammaticale fouten. De uitkomstmaten waren generalisatie van de behandelde vormen, gebruik ervan in de spontane taal, groei van de zinslengte en het totaal aantal kinderen dat vooruitging.  
 
Bijna alle kinderen gingen vooruit door de recast aanpak. Er werd echter geen verschil gevonden tussen de twee condities in de mate van vooruitgang van de behandelde items en de zinslengte. Volgens de auteurs vergroot deze studie het bewijs dat recasts tijdens conversatie werkzaam zijn, maar de behandelaars hoeven de lengte van de recasts niet aan te passen.   

Link: https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2023_LSHSS-23-00049  

Wat is kwaliteit van taal?

Wat is 'kwaliteit van taal'? Een kritische blik op ons normatieve kader

In de recente wetenschappelijke literatuur gaat het vaak over de ‘kwaliteit van taal’ in ouder-kind interacties. In dit artikel nemen MacLeod en Demers dit begrip onder de loep. 

De auteurs onderzochten 78 artikelen over ouder-kind interactie gepubliceerd tussen 2010 en 2022. Maar liefst 42% geeft geen definitie van kwaliteit van taal. In de 45 overige artikelen lopen definities uiteen. Vaak gaat het over taalkundige complexiteit, strategieën om taal uit te lokken, verrijkende activiteiten, taalcompetenties van de ouders of het aantal verschillende sprekers. Enkele studies definiëren kwaliteit van taal via meertaligheid, kwantiteit of sociaal-economische status (SES). Ook de wijze van meten blijkt flink te verschillen. Taalkundige complexiteit kan lexicale diversiteit (i.e., hoeveel verschillende woorden worden gebruikt) maar kan ook zinslengte betreffen. Studies naar verrijkende activiteiten kunnen woorden tijdens activiteiten tellen, maar ook het aantal boeken in huis. Termen als ‘rijk’ of ‘verfijnd’, die wel gebruikt worden, zijn waardegeladen. Als laatste observeren MacLeod en Demers dat een onevenredig aantal studies gemarginaliseerde groepen betreft, zoals tweetaligen (met migratieachtergrond), gezinnen waarin sprake is van stoornissen en beperkingen en/of lage SES. 

Kortom: onderzoek is onduidelijk en niet unaniem over de kwaliteit van taal en hoe dit gemeten wordt. De benadering is vaak weinig inclusief en er is sprake van een impliciete norm dat bij witte, middel tot hoge SES-gezinnen met typisch ontwikkelende kinderen de kwaliteit van taal in ouder-kind interacties niet bevraagd hoeft te worden. Deze studie benadrukt de noodzaak om voorzichtig om te gaan met een begrip als ‘kwaliteit van taal’. 

Andrea A.N. MacLeod en Catrine Demers: 'Transmitting white monolingual Anglo-American norms: A concept analysis of “quality of language” in parent-child interactions.' op Cambridge University Press