Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Binnenlandse tijdschriften oktober 2019
Deel dit artikel

Binnenlandse tijdschriften oktober 2019

12 oktober 2019 - Leestijd 3 - 5 minuten

VHZ-redacteur Bernadette Vermeij selecteerde voor u enkele interessante artikelen uit Nederlandstalige vaktijdschriften.

page.header_image.alt

Foto: Jacqueline Macou

Vroeg: herfst 2019

In het herfstnummer van Vroeg een artikel van Annelies Halm over de belangrijke invloed van een goede interactie op de taalontwikkeling. Zorggroep Logopedie Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam hebben samen de training Met Taal Vooraan ontwikkeld, die zich richt op het coachen van pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in het toepassen van strategieën in de interactie. In de training wordt een onderverdeling gemaakt in interactie uitlokkende en taal uitbreidende strategieën. De training lijkt een mooi middel om als logopedist samen de pedagogisch medewerker te werken aan taalstimulering.

Op het on-line kennisplatform van Vroeg staat tevens een interessant artikel over het promotie-onderzoek van Andrea Spruit. Ook zij heeft het belang van goede interacties onderzocht, maar dan voor de neurocognitieve ontwikkeling. Wanneer ouders leren exploratie te stimuleren en meer uitdagende vragen stellen lijkt het redeneervermogen van hun kinderen te verbeteren.

Nederlands tijdschrift voor Logopedie, nummer 4, september 2019

Het betrekken van ouders en het gezin in de logopedische behandeling wordt steeds belangrijker. Inge Klatte en collega’s beschrijven een onderzoek naar de gesprekstool Engage, welke als doel heeft de logopedist en ouders van een kind met TOS te ondersteunen in het samen opstellen van behandeldoelen. Dit lijkt een positief effect te hebben op de samenwerking met ouders. Interviews van logopedisten laten drie belangrijke factoren zien die bijdragen aan een goede samenwerking tussen ouder en logopedist. Ten eerste draagt een open en luisterende houding van de logopedist bij aan een grotere inbreng van ouders. Ten tweede helpt wederzijds begrip tussen ouders en logopedist met het formuleren van relevante doelen. Ten derde lijkt het gezamenlijk opstellen van doelen een positieve invloed te hebben op de betrokkenheid van ouders.

Hoormij Magazine: nummer 3, september 2019

Ménière wordt in Nederland standaard behandeld met medicatie en in het uiterste geval een operatie.  Echter, verschillende artsen zien het voordeel van de WABIPS bril die zou helpen de samenwerking van de ogen en het evenwichtsorgaan te verbeteren. Hierdoor zou bij een deel van de patiënten de duizeligheid kunnen verminderen of verdwijnen. Hoewel veel patiënten tevreden zijn met de uitwerking van de bril, is er nog geen wetenschappelijk bewijs dat de bril daadwerkelijk werkt. Daarom wordt op dit moment door Jelte Bos, hoogleraar bewegingswetenschappen, en oud-huisarts Eric Vente een subsidieaanvraag gedaan bij ZonMw om zo hopelijk een onderzoek te kunnen starten naar de werking.