Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Binnenlandse tijdschriften mei 2022
Deel dit artikel

Binnenlandse tijdschriften mei 2022

25 mei 2022 - Leestijd 1 - 3 minuten

VHZ-redacteuren Bernadette Vermeij en Renate van den Berg selecteerden voor u enkele interessante artikelen uit Nederlandstalige vaktijdschriften.

page.header_image.alt

Stem Spraak en Taalpathologie, december 2021

Zinsherhaaltaak voor meertalige kinderen

Stem Spraak en Taalpathologie, december 2021

In de SSTP een artikel van Jan de Jong, Elma Blom en Chantal van Dijk over de Nederlandse versie van de LITMUS Sentence repetition task (SRep NL): een zinsherhaaltaak die is ontwikkeld binnen de Europese COST Action. Met behulp van deze taak kan zinsherhaling bij meertalige kinderen worden getest, door het kind in twee talen te onderzoeken. Het uitganspunt van de test is dat een afname van elk testonderdeel voor elke taal van het kind een vergelijkbare uitkomst moet opleveren. Een discrepantie tussen de afnames waarbij de eerste taal intact lijkt spreekt het vermoeden van een taalontwikkelingsstoornis tegen. Een lage score in beide talen kan duiden op een taalontwikkelingsstoornis en moet aanleiding geven tot verder onderzoek. Hoewel met de test twee talen met elkaar vergeleken kunnen worden, is een vergelijking met een normgroep zonder taalproblemen niet mogelijk. De test is voor veel talen beschikbaar, zoals onder andere het Saoedi-Arabisch, Syrisch-Arabisch, Duits, Engels, Farsi, Noors, Turks en Pools.

Het gehele artikel is hier te lezen (https://sstp.nl) .

MeerTaal, jaargang 9, nummer 2, 2022

Taalontwikkeling stimuleren? Ouders en leraren werken samen

MeerTaal, jaargang 9, nummer 2, 2022

In het artikel “De rol van ouders bij de taalontwikkeling” vertellen onderzoekers Eke Krijnen en Martine van der Pluijm hoe laagtaalvaardige ouders hun kinderen kunnen stimuleren in de talige en geletterde ontwikkeling en hoe scholen ouders daarbij kunnen ondersteunen. Krijnen onderzocht wat ouders thuis doen aan activiteiten om taal te stimuleren en of het gezinsgerichte programma VVE Thuis (van het Nederlands Jeugdinstituut) hierbij effectief was. Van der Pluijm stelde vast dat praat- en spelactiviteiten het meest effectief zijn om leraren en laagtaalvaardige ouders samen te laten werken aan de taalontwikkeling van het kind. “Mits deze activiteiten aansluiten bij de kennis die ouders hebben, geen beroep doen op lees- en schrijfvaardigheid van ouders en kinderen de regierol krijgen in de uitvoering van de activiteit.” Binnen haar onderzoek ontwikkelde van der Pluijm vervolgens het programma Thuis in Taal. Het omvat 7 stappen en sluit aan bij bestaande contactmomenten tussen ouders en leraren, bijvoorbeeld (stap 1) het verkennen van de taalomgeving thuis en (stap 3) het opbouwen van wederkerige relaties met alle ouders. Een effectonderzoek liet zien dat dit programma kan bijdragen aan succesvolle partnerschappen tussen ouders en leraren.

Nederlands Tijdschrift voor Logopedie, februari 2022

COMPLETE: ouders en logopedist werken samen

Nederlands Tijdschrift voor Logopedie, februari 2022

In dit nummer een dubbelinterview met Heleen Gorter, ouder van een kind met TOS en Inge Klatte, logopedist en onderzoeker, aan de Hogeschool Utrecht over het project COMPLETE. Het doel van dit project was het optimaliseren van de samenwerking tussen ouders en logopedisten. In het project is onder andere goed in kaart gebracht wat er onder samenwerken valt. Uit de resultaten bleek dat het belangrijk is dat de logopedist samen met ouders hun zorgen, prioriteiten en verwachtingen bespreekt. Volgens Klatte is het ook van belang om in gesprek te gaan met ouders over wat aansluit bij het kind en de gezinssituatie. Binnen het project is een toolbox ontwikkeld die nu door logopedisten wordt geëvalueerd. De toolbox bevat onder andere theoretische informatie over samenwerken en concrete tips voor bijvoorbeeld trainingen en tools.