Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
THEMA: Follow-up
Deel dit artikel
14 oktober 2015 - Leestijd 30 - 40 minuten

Sinds 2010 heeft Van Horen Zeggen vijf themakaterns uitgebracht, als supplement bij de jaargangen 2010, 2011, 2013, 2014 en 2015. In een themakatern wordt een bepaald onderwerp vanuit diverse kanten belicht, met artikelen, interviews, reportages en ideeën voor informatieve boeken en (digitale) leermiddelen. In 2015 werd het thema ‘Follow-up’ onder de loep genomen.

Inleiding

Wat ‘Follow up’ inhoudt, is niet scherp gedefinieerd. Over follow-up wordt gesproken bij een vervolgbehandeling na de oorspronkelijke interventie, als voortgezette observatie en in de zin van controle na herstel van een aandoening of na een fase van onderzoek. Ook het systematisch bestuderen en beoordelen van effecten na genomen maatregelen wordt onder follow-up verstaan.

In dit themakatern besteedt VHZ aandacht aan: 

  • Jaarlijks CI-onderzoek is essentieel voor tijdig handelen – Margreet Langereis en Anneke Vermeulen
  • BOK: Bestendigings Onderzoeken Kentalis – Ellen Luteijn en Ben Elsendoorn
  • SpraakSaam: van project naar vereniging – Jet Isarin
  • Hoe gaat het met kinderen nadat ze de TOS-behandelgroep verlaten? - Evelien Konijnendijk (NSDSK)
  • Hoe gaat het met kinderen nadat ze het SO verlaten? - Madeleine Stassen (Auris)
  • Nazorg door maatschappelijk werk binnen het AC – Brigitte van Braam (Libra)

Dit themakatern uit 2015 kunt u downloaden als PDF.

Dit themakatern uit 2015 kunt u downloaden als PDF.