Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
PROEFSCHRIFT: Gehoorscreening en follow-up van functioneel horen
Deel dit artikel

PROEFSCHRIFT: Gehoorscreening en follow-up van functioneel horen

21 september 2023 - Leestijd 3 - 5 minuten

Op 21 september 2023 promoveerde Elien van den Borre aan de KU Leuven op haar proefschrift 'Auditory Screening & Follow-up of Functional Hearing'. Zij onderzocht de mogelijkheden om gehoorverlies bij schoolgaande kinderen te ontdekken. Hieronder de Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift. 

page.header_image.alt

Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift

Inleiding

Onopgemerkt en onbehandeld gehoorverlies bij kinderen is (in dit proefschrift: red.) in verband gebracht met verschillende beperkingen, waaronder vertragingen in de taalontwikkeling en lagere academische prestaties [1]. Zelfs als het gehoorverlies licht is, kan het de algehele ontwikkeling van een kind schaden [2]. Daarom raden de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Federatie van Audiologische Verenigingen aan om screenings uit te voeren voor alle kinderen voordat ze naar school gaan, om vroegtijdige detectie, behandeling en follow-up te garanderen. Helaas hebben veel kinderen wereldwijd geen toegang tot diagnostische diensten en interventiemogelijkheden [3]. Om hoorzorg van hoge kwaliteit te kunnen bieden, ongeacht financiële, klinische en academische middelen, zijn innovatieve methoden noodzakelijk.

Onderzoek naar de Digit Triplet Test

Het eerste doel van dit project was het maken van een uitgebreid overzicht van de afgelopen twintig jaar onderzoek naar de Digit Triplet Test of DTT, een veelgebruikte spraak-in-ruis-test die voor een breed scala aan doeleinden wordt gebruikt, waaronder systematische gehoorscreening en telehealth, om inzicht te krijgen in alle mogelijke aanpassingen en hun effect op essentiële testkenmerken van een spraak-in-ruis-test, zoals de validiteit en haalbaarheid ervan. De eerste studie, een scoping review van de DTT, benadrukte de significante waarde van de test als screenings- en diagnostisch hulpmiddel voor diverse populaties. Bovendien toonde het onderzoek aan dat het aanpassen van het spraakmateriaal, het geluidsmateriaal, de platforms en de procedures de gevoeligheid, specificiteit, haalbaarheid en betrouwbaarheid voor screening en diagnostische doeleinden kan vergroten.

Digit Triplet Test
Bron: KU Leuven

Digit Triplet Test

Gehoorscreeningstest voor schoolgaande kinderen

Gehoorscreeningstest voor schoolgaande kinderen

Het tweede doel van dit project was het ontwikkelen en onderzoeken van een taalonafhankelijke gehoorscreeningstest voor schoolgaande kinderen. Daarom onderzochten de tweede en derde onderzoeksstudies een nieuwe benadering van taalonafhankelijke gehoorscreening bij aanvang van de lagere school, bekend als Sound-in-Noise-screening. Ons onderzoek richtte zich op het onderzoeken van de Sound-Ear-Check of SEC, een Sound-in-Noise zelftest op een tablet, gecombineerd met drie verschillende procedures: een adaptieve, monaurale procedure (SECREF), een procedure met een vaste Signal-to-Noise Ratio en stopregel (SECFIX), en een binaurale adaptieve procedure die gebruik maakt van antifasische stimuli in in-fase ruis (SECAPH). Alle drie de procedures vertoonden een hoge gevoeligheid en specificiteit bij het detecteren van conductief, perceptief en gemengd gehoorverlies.

Het opnemen van extra functies om de aandacht te trekken vergroot de haalbaarheid van de test

Bovendien hebben we aangetoond dat het opnemen van extra functies om de aandacht van jonge kinderen te trekken de haalbaarheid van de test vergroot, waardoor betrouwbare afname bij 95-96% van de kinderen mogelijk wordt. Er werd echter opgemerkt dat de antifasische procedure een langere training voor jonge kinderen vereiste, wat mogelijk een impact had op de praktische haalbaarheid van de test. Bovendien bevestigde ons onderzoek de mogelijkheid om de SEC te gebruiken als een cultuur- en taalonafhankelijke test in verschillende landen, zonder dat er aanpassingen nodig zijn. Als gevolg hiervan heeft de SEC het potentieel om te dienen als een internationaal gehoorscreeningsinstrument voor jonge kinderen die naar school gaan.

Toepassing van de DTT bij kinderen met CI

Toepassing van de DTT bij kinderen met CI

In onze vierde studie onderzochten we de toepassing van de DTT bij de follow-up van kinderen met cochleaire implantaten in reguliere en speciale onderwijsinstellingen. Onze bevindingen brachten de haalbaarheid aan het licht van het gebruik van de DTT voor alle kinderen in het onderzoek, zowel in het basisonderwijs als in het speciaal onderwijs. Bovendien hebben we een sterke correlatie waargenomen tussen hun prestaties op de DTT en de open-set monosyllabische woord-in-ruis-taak, de Lilliput. Er werden echter kleine maar significante verschillen geïdentificeerd in de prestaties van kinderen met CI's in het reguliere en speciale onderwijs op de eenlettergrepige woordtest, die niet aanwezig waren in de DTT-resultaten. Dit suggereert dat de open-set monosyllabische woord-in-ruis-taak problemen kan opleveren voor kinderen in het speciaal onderwijs.

De DTT kan voordeel opleveren bij het thuistesten

Beide tests vertoonden een beperkte invloed van cognitieve vaardigheden, wat hun bruikbaarheid benadrukt wanneer het onderzoeken van het auditieve aspect van spraak-in-lawaai belangrijk is of wanneer andere spraak-in-lawaai-tests een uitdaging blijken. De verschillende formaten van de DTT en de open-set monosyllabische woord-in-ruis-test maken ze waardevol in verschillende scenario's. De DTT kan bijzonder voordelig zijn bij thuistesten, zoals tijdens de pauzes tussen afspraken met een arts of voor personen met beperkte taalvaardigheden. Aan de andere kant biedt een open, eenlettergrepige woord-in-ruis-test zoals de Lilliput een uitgebreide beoordeling van auditieve vaardigheden. Deze test is nuttig als de patiënt over voldoende taalvaardigheid beschikt en als er een arts beschikbaar is om de test af te nemen [4].