Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Het Spraak- en taalspreekuur op het consultatiebureau: laagdrempelig, snel, effectief
Deel dit artikel

Het Spraak- en taalspreekuur op het consultatiebureau: laagdrempelig, snel, effectief

14 april 2012 - Leestijd 20 - 25 minuten

Nederland kent op dit moment nog geen landelijk ingevoerde uniforme vroegdetectie van taalstoornissen. Dit, terwijl vroeg signaleren en ingrijpen bij een taalstoornis een betere prognose heeft. Van de jonge kinderen met een taalachterstand loopt een groot deel die achterstand vanzelf weer in. Dat maakt dat consultatiebureau-artsen bij sommige kinderen een afwachtend beleid hanteren. Soms is dit terecht, soms ook niet, waardoor er voor het kind kostbare tijd verloren gaat. Ook ouders van jonge kinderen met taalproblemen willen soms de stap naar een Audiologisch Centrum voor nader onderzoek nog niet zetten. In Eindhoven en de Kempen heeft Kentalis met succes in samenwerking met ketenpartners (thuiszorgorganisatie Zuidzorg en MEE Zuidoost Brabant) een Spraak- en taalspreekuur opgezet om die kinderen nader te onderzoeken, bij wie voorheen door de consultatiebureau-arts dan wel volgens de wens van ouders een afwachtend beleid werd gehanteerd.

In dit artikel geven Konst e.a. een beschrijving van het Spraak- en taalspreekuur, een profielschets van de kinderen, die in 2005 en 2006 naar het Spraak- en taalspreekuur werden verwezen en beschrijven zij de verbanden tussen de vooruitgang in taalontwikkeling en kind- en familiefactoren bij kinderen die na onderzoek bij het Spraak- en taalspreekuur verwezen zijn naar een vrijgevestigd logopedist.

Dit artikel uit 2012 kunt u downloaden als PDF.

Dit artikel uit 2012 kunt u downloaden als PDF.

Literatuurlijst

Download hier de bijbehorende literatuurreferenties