Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Herijkt taalbeleid voor dove kinderen
Deel dit artikel
14 augustus 2011 - Leestijd 25 - 30 minuten

Ongeveer 20 jaar geleden werd het tweetalig onderwijs, waarin de Nederlandse Gebarentaal een specifieke plaats heeft, als noodzakelijk gezien voor dove kinderen. Door de komst van het cochleair implantaat worden echter steeds meer kinderen op een jongere leeftijd geïmplanteerd, wat een gunstig effect heeft op de gesproken taalontwikkeling. De vraag rijst welke rol er dan overblijft voor de Nederlandse Gebarentaal in het onderwijs aan deze kinderen. Harry Knoors bespreekt in dit artikel waarom herijking van het taalbeleid in deze tijd noodzakelijk is en hoe dit taalbeleid kan worden vormgegeven.

Dit artikel uit 2011 kunt u downloaden als PDF.

Dit artikel uit 2011 kunt u downloaden als PDF.

Literatuurlijst

Literatuurreferenties behorende bij het artikel "Herijkt taalbeleid voor dove kinderen" van Harry Knoors.

 • Cummins, J. (1981). Bilingualism and Minority Language Children. Ontario: Ontario Institute for Studies in Education.
 • Gezondheidsraad (2001). Cochleaire implantatie bij kinderen. Den Haag:
  Gezondheidsraad 2011/21.
 • Giezen, M. R. (2011). Speech and Sign Perception in Deaf Children with Cochlear
  Implants. PhD dissertation, University of Amsterdam.
 • Hammer, A. (2010). The acquisition of verbal morphology in cochlear-implanted and specific language impaired children. LOT Dissertational Series. Online available.
 • Harris, M. & Terletski, E. (2011). Reading and spelling abilities of deaf adolescents with cochlear implants and hearing aids. Journal of Deaf Studies and Deaf Education 16 (1), 24-34.
 • Hawker, K., Ramirez-Inscoe, J., Bishop, D.V.M., Twomey, T., O'Donognue, G., &
  Moore, D.R. (2008). Disproportionate language impairment in children using cochlear implants. Ear and Hearing 2, 467–471.
 • Hell, J. van (2010). The beauty of the second: on learning and using a second language in time. Oratie Radboud Universiteit Nijmegen, 3 juni 2010.
 • Hermans, D., Knoors, H. & Verhoeven, L. (2007). Testbatterij Nederlandse
  Gebarentaal. Expertisecentrum Atypische Communicatie, Nijmegen.
 • Hermans, D., Ormel, E., Knoors, H. & Verhoeven, L. (2008a). The relationship
  between the reading and signing skills of deaf Children in bilingual education programs. Journal of Deaf Studies and Deaf Education 13 (4), 518-530.
 • Hermans, D., Knoors, H., Ormel, E. & Verhoeven, L. (2008b). Modeling reading
  vocabulary learning in deaf children in bilingual education programs. Journal of Deaf Studies and Deaf Education 13 (2), 155-174.
 • Hermans, D., Ormel, E. & Knoors, H. (2010). On the relation between the signing and reading skills of deaf bilinguals. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism,13 (2), 187-199.
 • Kant, A. van der., Vermeulen, A., De Raeve, L. & Schreuder, R. (2010). Reading
  Comprehension of Flemish Deaf Children in Belgium: Sources of Variability in Reading Comprehension after Cochlear Implantation. Deafness & Education International 12 (2), 77-98.
 • Knoors, H. (1992). Exploratie van de gebarenruimte: een onderzoek naar
  de verwerving van ruimtelijke morfosyntactische gebarentaalstructuren door dove kinderen met horende ouders. Dissertatie Universiteit van Amsterdam. Delft: Eburon Uitgeverij.
 • Knoors, H. (1993). Over realiteiten en verwachtingen, voetangels en klemmen:
  Taalkundige overwegingen bij een tweetalig scholingsconcept voor dove kinderen. Van Horen Zeggen, 34 (2), 31-39.
 • Knoors, H. (2008). Cochleaire implantatie bij dove kinderen: Effecten op de
  ontwikkeling en mogelijke gevolgen voor pedagogischbeleid. In G.J. van der Lem & G.W.G. Spaai (eds). Effecten van cochleaire implantatie bij kinderen. Een breed perspectief. Deventer: Van Tricht.
 • Kuhl, P. & Rivera-Gaxiola, M. (2008). Neural Substrates of Language Acquisition. Annual Review of Neuroscience 31, 511-534.
 • Mayer, C. & Leigh, G. (2010). The changing context for sign bilingual education
  programs: issues in language and the development of literacy. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 13 (2), 175-186.
 • Mayberry, R. I. & Lock, E. (2003). Age constraints on first versus second language acquisition: Evidence for linguistic plasticity and epigenesis. Brain and Language 87, 369-384.
 • Mollink, H., Hermans, D. & Knoors, H. (2008). Vocabulary training of spoken words in hard-of-hearing children. Deafness and Education International 10 (2), 80-92.
 • Pisoni, D.B., Conway, C.M., Kronenberger, W., Horn, D.L., Karpicke, J. & Henning, S. (2008). Efficacy and effectiveness of cochlear implants in deaf children. In M. Marschark & P. Hauser (Eds.). Deaf Cognition: Foundations and Outcomes (pp. 52-101). New York: Oxford University Press.
 • Scheele, A.F. (2010). Home language and mono- and bilingual children’s emergent
  academic language: A longitudinal study of Dutch, Moroccan-Dutch, and Turkish-Dutch 3- to 6-year-olds. Dissertation Utrecht University. Enschede: Ipskamp
  Drukkers.
 • Spencer P.E. (2004). Individual differences in language performance after cochlear implantation at one to three years of age: Child, family, and linguistic factors. Journal of Deaf Studies and Deaf Education 9 (4), 395–412.
 • Spencer, P.E. & Marschark, M. (2010). Evidence-based practice in educating deaf and hard-of-hearing students. Oxford-New York: Oxford University Press.
  Verbist, A. (2010). The acquisition of personal pronouns in cochlear-implanted
  children. LOT Dissertational Series. Online available.
 • Vermeulen, A.M., Van Bon, W., Schreuder, R., Knoors, H. & Snik, A. (2007). Reading comprehension of deaf children with cochlear implants. Journal of Deaf Studies and Deaf Education 12 (3), 283-302.
 • Wauters, L.N., Knoors, H.E.T., Vervloed, M.P.J. & Aarnoutse, C.A.J. (2001). Sign
  Facilitation in Word Recognition. Journal of Special Education 35 (1), 31-40.
 • Yoshinaga-Itano C. & Sedey A. (2000). Language, speech, and social-emotional
  development of children who are deaf or hard of hearing: the early years. Volta Review 100 (5), 298.

Reacties

Op dit artikel zijn de volgende reacties ontvangen: