Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Gezondheidsraad adviseert grens muziek bij 100 dBA
Deel dit artikel

Gezondheidsraad adviseert grens muziek bij 100 dBA

9 december 2022 - Leestijd 1 - 2 minuten

Op 30 november 2022 heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht om het maximale volume van versterkte muziek te verlagen van 103 dBA naar 100 dBA. Er blijft echter discussie over wetenschappelijk bewijs dat bezoeken aan festivals, concerten en dance events op zich gehoorschade veroorzaakt.

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Hoofdtekst

Het huidige Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek (met maatregelen om gehoorschade door blootstelling in de privésfeer te voorkomen) loopt af in 2023. De staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over vervolgbeleid.

Volgens de Gezondheidsraad leidt het verlagen van de blootstelling aan harde versterkte muziek tot minder risico op gehoorschade. Daarom adviseert de raad om het maximale geluidsniveau te verlagen van 103 dBA naar 100 dBA en zo aan te sluiten bij omringende landen en bij het advies van de WHO. Stimuleren van het gebruik van gehoorbescherming verdient ook prioriteit. Verder adviseert de raad om ook de andere maatregelen uit het convenant, zoals het monitoren van geluidsniveaus en het geven van voorlichting, voort te zetten.

Hoewel hoge geluidniveaus risico's met zich meebrengen, is er nog geen algehele consensus dat bijwonen van festivals, dance events of concerten tot onherstelbare gehoorschade of tinnitus leidt. Hoewel verschillende studies laten zien dat gehoor bij jongeren achteruitgaat, staat niet vast dat dit expliciet het gevolg is van blootstelling aan versterkte muziek. Er zijn ook andere oorzaken voor het gehoorverlies. Toch adviseert de Gezondheidsraad om uit voorzorg de grens te verlagen naar 100 dBA.

Al in 1996 berichtte TNO over gevolgen van harde muziek. In de 26 jaar erna zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd en initiatieven genomen, vooral in termen van preventie, (vrijwillige) afspraken over maximale geluidsniveaus en beschikbaar stellen van gehoorbescherming. In VHZ is in het verleden ook aandacht beteed aan gehoorschade bij jongeren als gevolg van harde muziek. Het plan is om binnenkort met een artikel te komen met recente cijfers en inzichten op dit gebied. 

Het volledige advies van de Gezondheidsraad is hier te lezen.