Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Binnenlandse tijdschriften okt '18
Deel dit artikel

Binnenlandse tijdschriften okt '18

5 november 2018 - Leestijd 3 - 5 minuten

VHZ-redacteur Bernadette Vermeij selecteerde voor u enkele interessante artikelen uit Nederlandstalige vaktijdschriften.

page.header_image.alt

Foto: Jacqueline Macou

Samenwerking school-jeugdzorg

Tijdschrift voor Orthopedagogiek: nr. 9&10, 2018

Jantien Gerdes & Erica de Bruïne schreven het artikel 'Naar de andere oever: bundeling van krachten tussen onderwijs en jeugdhulp'. Door de invoering van de Wet passend onderwijs en de transitie van de jeugdzorg is er meer dan voorheen nadruk komen te liggen op de samenwerking tussen school, ouders (en hun kinderen) en de jeugdzorg. Vanuit scholen spelen met name mentoren hierin een belangrijke rol. Zij zijn immers het eerste aanspreekpunt ten aanzien van het welzijn van een leerling en daarmee de belangrijkste partner in de samenwerking tussen de school en de jeugdzorg. Om zicht te krijgen op de mening van mentoren over het belang van de samenwerking hebben mentoren van twee vo-scholen deelgenomen aan focusgroep-interviews. Negatieve en positieve opvattingen ten opzichte van de hulpverlening worden beide genoemd.

pilot FloorPlay bij kinderen met TOS

Vroeg: herfsteditie 2018

Judith Hoevenaars en Natasja van Kollenburg zijn beide FloorPlay-specialist en docent bij de FloorPlay-opleiding van de RINO Amsterdam. FloorPlay is een methode om de ontwikkeling van een kind te stimuleren door het bevorderen van contact, communicatie en gedeeld plezier tussen ouder en kind. De methode wordt inmiddels steeds vaker ingezet om kinderen met ontwikkelingsproblemen te ondersteunen, via de interactie met ouders. Via FloorPlay leren ouders de ontwikkeling van hun kind spelenderwijs te stimuleren via zes ontwikkelingsniveaus die het kind sociaal-emotioneel doorloopt. Plezier in het spelen en het contact zijn daarbij cruciaal om de interesse van een kind vast te kunnen houden. Het idee hierachter is dat een positieve emotie de basis is van waaruit een kind gemotiveerd raakt om te leren in het contact met de omgeving. Binnen Kentalis heeft er een succesvolle pilot naar FloorPlay plaatsgevonden bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Tinnitus

Hoormij magazine: september 2018

Afgelopen jaar organiseerde Pento een minisymposium over Evidentie voor behandeling voor tinnitus. Tevens was er een studiedag Tinnitus van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën. De belangrijkste uitkomsten van deze dagen worden door Loes Schenk-Sandbergen beschreven in het artikel 'Cognitieve gedragsbehandeling bij tinnitus'. Zo werd in deze dagen besproken dat psycho-educatie over de oorzaken van tinnitus erg belangrijk is. Daarnaast is Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) onderzocht als mogelijke tinnitusbehandeling. Uit een onderzoek met 35 mensen bleek dat 65% van de deelnemers aangaf dat de tinnitus was afgenomen. Ook zou fysiotherapie van nek-, kaak-, en hoofdgebied tinnitusklachten kunnen verminderen.