Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Binnenlandse tijdschriften november 2022
Deel dit artikel

Binnenlandse tijdschriften november 2022

9 november 2022 - Leestijd 2 - 5 minuten

Bernadette Vermeij vond een aantal interessante artikelen in andere tijdschriften of op andere websites. Deze keer over gebarentaalavatars, de rol van vaders in de opvoeding, over evenwichtstoornissen bij jonge slechthorende kinderen en hoe Nieuwsbegrip bij leerlingen met een TOS ingezet kan worden. 

page.header_image.alt

Woord en Gebaar, nummer 5, 2022

Gebarentaalavatar 

Een gebarentaalavatar is een gebarende animatiefiguur. Het gebruik hiervan is in Nederland nog nieuw. Verschillende onderzoekers zijn nu bezig om na te gaan hoe een gebarentaalavatar kan worden ingezet en wat daarvoor nodig is. De mogelijkheden van het gebruik van een avatar in de gezondheidszorg en bij de Nederlandse Spoorwegen zijn onderzocht. Hoewel het voor de gezondheidszorg nog niet geschikt lijkt, lijken er wel mogelijkheden voor de NS, omdat het daar gaat om het informeren van mensen met standaardberichten. Een onderzoeksteam bestaande uit zowel dove als horende onderzoekers richt zich ook op ethische vragen: wie zou hiervan kunnen profiteren? Wie juist niet? Is het een vervanging van tolken of juist een aanvulling? De onderzoekers zien het als een aanvulling. “in de toekomst zou je wellicht een avatar kunnen inzetten in situaties waarbij geen tolk beschikbaar is, of misschien bij situaties waar je liever geen tolk bij wilt hebben. Maar dan praten we echt over de toekomst.”

Woord en Gebaar, nummer 5, 2022

Vroeg, thema diagnostiek, zomer 2022

De rol van vaders in de opvoeding 

Evelien Dirks, Sanne Peet en Amy Szarkowski gaan in dit artikel in op de unieke rol van vaders in de opvoeding. Uit onderzoek blijkt dat vaders en moeder een andere rol hebben tijdens bijvoorbeeld het voorlezen en bij spel. Vaders leggen sneller een connectie tussen het verhaal en de werkelijkheid en stellen vaker waarom-vragen. Moeders bespreken juist weer vaker de emoties met hun kind. Over de rol van vaders in de opvoeding van dove en slechthorende kinderen is nog weinig bekend. De auteurs hebben daarom een onderzoek gedaan bij 24 Nederlandse ouderparen van een doof of slechthorend kind en hen bevraagd over hun ideeën, gevoelens en verwachtingen rondom de opvoeding en betrokkenheid bij de vroegbehandeling. Uit het onderzoek bleek onder andere dat vaders een lager niveau van self-efficacy hebben op het niveau van spel, emoties en affectie. Vaders die meer steun ervaarden van de gezinsbegeleidster, ervaarden en hogere mate van selfefficacy.

Vroeg, thema diagnostiek, zomer 2022

Foto van website vakblad VROEG

Vroeg, oktober 2022

Opsporen van evenwichtsproblemen bij jonge slechthorende kinderen van belang

In dit artikel wordt het belang geschetst van het opsporen van evenwichtsproblemen bij kinderen met gehoorverlies. Het Belgische Vlaanderen is de eerste regio ter wereld die baby’s met gehoorverlies op de leeftijd van 6 maanden systematisch screent op evenwichtsproblemen. Doordat het gehoor- en evenwichtsorgaan anatomisch verwant zijn, kunnen baby’s naast  hun gehoorverlies ook evenwichtsproblemen hebben. Uit het onderzoek blijkt dat 14% van de slechthorende baby’s een evenwichtsprobleem heeft. Dat percentage is zelfs nog hoger bij baby’s met een ernstig gehoorverlies (21%) en bij baby’s met een specifieke oorzaak van het gehoorverlies zoals een syndroom (29%). ’ Prof. Leen Maes, audioloog aan de UGent, benadrukt het belang:  ‘Problemen aan het evenwichtsorgaan kunnen ernstige gevolgen hebben op de motorische ontwikkeling van baby’s. Ze leren moeilijker rollen, zitten en lopen en ze vallen vaker. Ook op latere leeftijd hebben kinderen vaak nog moeite met balans en beweging. Dit kan ook gevolgen hebben op de schoolse vaardigheden. Dankzij de vroege opsporing kunnen kinderen en hun ouders tijdig op de juiste ondersteuning rekenen en beperken we de gevolgen op lange termijn.’

Dit artikel is te lezen op de website van het vakblad VROEG

2022_logo_Nieuwsbegrip

CED groep Nieuwsbegrip bij TOS leerlingen

Hoe Nieuwsbegrip werkt bij TOS leerlingen

Logopedist Christine Hordijk en leraarondersteuner Petra Vaartmans van de Auris Ammanschool vertellen in dit artikel hoe zij Nieuwsbegrip inzetten om meer leesplezier bij leerlingen te bereiken en betere resultaten te behalen. Ze wilden voorkomen dat kinderen de lessen niet begrijpen. De NPO-gelden maakten het mogelijk om Petra meer uren te geven voor lessen in begrijpend lezen en om een extra logopedist aan te stellen. Ook volgden meerdere collega’s een opfriscursus in het werken met Nieuwsbegrip. De werkwijze?

In de klas zijn ze nu dagelijks bezig met begrijpend lezen, in plaats van één keer per week. Het gaat om het van tevoren uitbreiden van de woordenschat, om heel veel herhaling en het ophalen van voorkennis. Er worden ook woordclusters gemaakt en er wordt veel aandacht besteed aan consolideren en controleren  De Nieuwsbegrip-basisles word pas op vrijdag gegeven. Christine geeft aan: ‘ze begrijpen die lessen nu veel beter dan vroeger.'

Zie voor deze bijdrage de website van de CED-groep