Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Binnenlandse tijdschriften juni '18
Deel dit artikel

Binnenlandse tijdschriften juni '18

11 juni 2018 - Leestijd 3 - 5 minuten

VHZ-redacteur Bernadette Vermeij selecteerde voor u enkele interessante artikelen uit Nederlandstalige vaktijdschriften.

page.header_image.alt

Foto: Jacqueline Macou, Pixabay.com

3 items

Kind en adolescent praktijk: nr. 1, maart 2018

Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs registreren jaarlijks de uitstroom van hun leerlingen. Jan Bijstra en Johan Lummen onderzochten of het uitstroombeeld van een school kan worden voorspeld op basis van factoren als kwaliteit van onderwijsaanbod en zwaarte van gedragsproblematiek van leerlingen. Hun resultaten laten onder andere zien dat wanneer een school negatief wordt beoordeeld op huisvestingskwaliteit en schoolcultuur, er vaak een negatieve tussentijdse uitstroom is van leerlingen. Maar ook dat scholen met een positieve waardering op onderwijskwaliteit vaak een uitstroom naar regulier vervolgonderwijs laten zien.

 

Vroeg: mei 2018

In de vroege woordenschatontwikkeling spelen zowel cognitieve en sociale vaardigheden als omgevingsfactoren een belangrijke rol. Vooral gezinsgerichte programma’s, gericht op het stimuleren van de ouderbetrokkenheid, bevorderen de woordenschatontwikkeling. Al in de vroege kinderjaren bestaan er grote verschillen tussen kinderen in het aantal woorden dat zij kennen en de snelheid waarmee ze nieuwe woorden leren. Dat blijkt uit onderzoek van Rosa Teepe aan de Radboud Universiteit. Zij onderzocht twee varianten van het bestaande gezinsgerichte programma VVE Thuis; een variant met activerende leervormen en een variant met technologie-ondersteund leren. Teepe laat zien dat beide aanpakken de passieve woordenschat van jonge kinderen stimuleren, waarbij de variant met activerende leervormen het meest effectief blijkt. Wel bleek dat met de implementatie van gezinsgerichte programma’s een aanzienlijke tijdsinvestering gemoeid gaat en dat de realisatie van technologie-ondersteund leren complex is. Dit onderzoek benadrukt het belang van ouderbetrokkenheid en een rijke thuissituatie voor de woordenschatontwikkeling van jonge kinderen.

 

Vroeg: mei 2018

In hetzelfde nummer van Vroeg vertelt Margré van Gestel over het belang van muziek bij interventies. Margré is muziekpedagoge en tevens specialist op het gebied van Infant Mental Health: “Het hechtingsproces krijgt via samen zingen en muzikale spelactiviteiten een flinke steun in de rug en het legt een fundament voor een gezonde ontwikkeling.“ Lees het volledige artikel "Muzikale ingrediënten maken interventies effectiever".