Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Binnenlandse tijdschriften feb '18
Deel dit artikel
10 februari 2018 - Leestijd 3 - 5 minuten

VHZ-redacteur Bernadette Vermeij selecteerde voor u enkele interessante artikelen uit Nederlandstalige vaktijdschriften.

Hoormij magazine: nr. 4, december 2017

Hoormij magazine: nr. 4, december 2017

Tijdens het luisteren wordt een groter beroep gedaan op aandacht, werkgeheugen en taalverwerking, waardoor het luisteren voor een slechthorende volwassene erg vermoeidend kan zijn. Adriana Zekveld en collega’s doen vanuit het VUmc een onderzoek naar de luisterinspanning bij volwassenen met een gehoorverlies via pupillometrie. Hierbij worden veranderingen in de pupildiameter onderzocht. De pupil wordt over het algemeen groter bij meer mentale inspanning, waardoor je kunt onderzoeken hoeveel inspanning een bepaalde luistertaak kost. Deze manier van meten is objectief en heeft voordelen boven subjectieve methoden waarbij in een vragenlijst naar de luisterinspanning wordt gevraagd. Momenteel wordt deze methode wereldwijd ingevoerd. Voor de toekomst is het ook de bedoeling dat Audiologische Centra deze methode kunnen gaan benutten.

Kind en adolescent praktijk: nr. 4, december 2017

Kind en adolescent praktijk: nr. 4,  december 2017

Anke Scheeren interviewt Dolf van Veen. Hij is buitengewoon hoofddocent Passend onderwijs en jeugdhulp, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Nottingham en hoofd van het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg. Van Veen noemt in dit interview dat Nederland laat is met inclusief onderwijs in vergelijking tot andere Europese landen. Bij de invoering is het noodzakelijk om de lerarenopleidingen in het plan van meer inclusief onderwijs te betrekken en dat gebeurt in Nederland te weinig. Dat betreft niet alleen het lesgeven aan kinderen met een andere onderwijsbehoefte, maar ook het leren samenwerken met instanties zoals jeugdhulpverlening. Hij onderstreept nogmaals het belang van het goed invoeren van inclusief onderwijs om positieve resultaten te kunnen verwachten: “De ondersteuningsstructuur voor leerkrachten is cruciaal, want die moeten het vooral gaan doen”.

Tijdschrift Taal: nr. 12, december 2017

Tijdschrift Taal: nr. 12, december 2017

Kees Broekhof schrijft in dit nummer over goed begrijpend lezen. Dit is een complex proces waarbij vaardigheden (zoals technisch lezen) en kennis (zoals woordenschat en kennis over de wereld) integraal moeten worden ingezet. Kinderen lijken op school echter te weinig tijd te krijgen om begrijpend lezen goed te oefenen. Het is daarom essentieel dat kinderen vaak luisteren naar verhalen en boeken lezen voor hun plezier. Het lezen in de vrije tijd stimuleert namelijk de taalontwikkeling. In dit artikel worden twee belangrijke aspecten van begrijpend lezen nader uiteen gezet: de woordenschatontwikkeling en het leggen van betekenisvolle verbanden. Zeker de laatste is de essentie van het begrijpend lezen. Het leggen van verbanden in een boek zorgt ervoor dat het kind een “situatiemodel” kan vormen, een mentaal beeld van de betekenis van de tekst. Tijdens het lezen wordt dat beeld steeds aangepast doordat nieuwe tekstinformatie in verband wordt gebracht met eerdere tekstinformatie en eigen kennis.