Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
You’ve got TAK-mail
Deel dit artikel
14 februari 2012 - Leestijd 20 - 25 minuten

De Taaltoets Alle Kinderen wordt veel gebruikt, onder meer bij de ‘cluster 2’-indicatie van tweetalige kinderen. De TAK is echter niet met dat doel geconstrueerd, en daarmee is de vraag terecht of de TAK daarvoor wel het geëigende instrument is. Mirjam Blumenthal en Anne Vermeer correspondeerden het afgelopen jaar een aantal keren over de problemen met het gebruik en de interpretatie van de TAK. Daarbij kwamen verschillende aspecten aan de orde: de indicatiestelling, de normering, percentielscores en ‘afwijkingen van de norm’, de verschillen daarin tussen  deeltoetsen, en waarover ze het roerend eens waren: dat de beslissing niet alleen mag afhangen van de statistiek, maar ook van het oordeel en de klinische blik van de professional.

Dit artikel uit 2012 kunt u downloaden als PDF.

Dit artikel uit 2012 kunt u downloaden als PDF.

Literatuurlijst

Download hier de bijbehorende literatuurreferenties