Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Monitoren van de behandeling voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden
Deel dit artikel

Monitoren van de behandeling voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden

14 oktober 2011 - Leestijd 25 - 30 minuten

Om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van behandeling voor jonge kinderen met ESM heeft de NSDSK de zogenaamde ‘Monitor’ ontwikkeld. In augustus 2010 hebben we in dit tijdschrift het proces van methodiekontwikkeling kunnen lezen. Deze keer doen de auteurs verslag van de volgende stap in het proces, nl. de implementatiefase. Organisatorische en zorginhoudelijke thema’s komen aan bod. De NSDSK laat hiermee zien hoe wetenschappelijk onderzoek ingebed kan worden in het reguliere zorgproces.

Dit artikel uit 2011 kunt u downloaden als PDF.

Dit artikel uit 2011 kunt u downloaden als PDF.

Literatuurlijst

Literautuurreferenties behorende bij het artikel "Monitoren van de behandeling voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden" van Bernadette Vermeij, Karin Wiefferink & Marthe Wijs

  • Agt, H., van (2011). Language disorders in children, impact and the effects of screening. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • Brands, T., Knoors, H., Aarts, G. (2008). Vroegbehandeling voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden: doeltreffend of niet? Van Horen Zeggen 49 (2), 10-18.
  • Fleuren, M., Wiefferink, K., & Paulussen, TH. (2004). Determinants of innovation within health care organisations: Literature review and Delphi-study. International Journal for Quality in Health Care 16, 107-123.
  • Fullan, M.G. (1991). The New Meaning of Educational Change. London: Cassell Educational Limited.
  • Heckman, J.J., Masterov, D. (2004). The Productivity Argument for Investing in Young Children. Working Paper 5. Invest in Kids Working Group. Committee for Economic Development.
  • Konst, E. (2009). Vroegbehandeling van spraak- en taalproblemen: een effectieve multidisciplinaire benadering. Van Horen Zeggen 50 (3), 10-18.
  • Mol, S.E., Bus, A.G., De Jong, M.T., Smeets D.J.H. (2008). Added value of dialogic parent-child book readings: A meta-analysis. Early Education and Development, 19 (1), 7-26.
  • Wiefferink, K., Veentjer, S., Zandvliet, C., Okma, E., Dorren, D., Zorzi, J., Wobo, D. (2010). Ontwikkeling van een behandelmethodiek, op weg naar evidence-based werken. Van Horen Zeggen 51 (4), 10-18.
  • Zeijl, E., Crone, M., Wiefferink, K., Keuzenkamp, S., Reijneveld, M. (2005). Kinderen in Nederland. Den Haag/Leiden; SCP/TNO.