Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Het ontwarren van tweetaligheid en een primaire taalontwikkelingsstoornis (SLI) is geen makkelijke klus
Deel dit artikel

Het ontwarren van tweetaligheid en een primaire taalontwikkelingsstoornis (SLI) is geen makkelijke klus

8 oktober 2010 - Leestijd 20 - 35 minuten

Tweetaligheid is een belangrijk onderwerp in het veld van onderwijs en zorg. In het vorige nummer van Van Horen Zeggen is er zelfs een themakatern aan gewijd. Antje Orgassa schreef voor Van Horen Zeggen een artikel, waarbij de verschillen en overeenkomsten tussen meertaligheidsproblemen en primaire taalstoornissen worden uiteengezet. Zij baseert zich daar bij op haar eigen onderzoek, dat in 2009 tot een dissertatie leidde met de titel: Specific language impairment in a bilingual context : The acquisition of Dutch inflection by Turkish-Dutch learners.

Dit artikel uit 2010 kunt u downloaden als PDF.

Dit artikel uit 2010 kunt u downloaden als PDF.

Literatuuroverzicht

Literatuuroverzicht

 1. Baker, A.E, J. de Jong, A. Orgassa en F. Weerman (in voorbereiding). The vulnerability of subject verb agreement in SLI: seeking an explanation. Journal of Language, Speech, and Hearing Research.
 2. Bialystok, E. (2001). Bilingualism in development: Language, literacy, and cognition. Cambridge University Press.
 3. Bialystok, E. (2008). Second-language acquisition and bilingualism at an early age and the impact on early cognitive development. In: Tremblay, R.E., Barr R.G. en Peters R.De.V (eds). Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development; 2008:1-4. http://www.childencyclopedia.com/documents/BialystokANGxp_rev.pdf
 4. Bishop, D.V.M. (1994). Grammatical errors in specific language impairment: competence or performance limitation? Applied Psycholinguistics 15, 507-549.
 5. Blumenthal, M. (2009). Meertalige ontwikkeling. Adviezen over meertalige opvoeding bij een auditief/communicatieve beperking, Leuven: Acco.
 6. Blumenthal, M., en M.M.R. Julien (2000). Geen diagnose zonder anamnese meertaligheid, In: Logopedie en Foniatrie 1, 13-17.
 7. Bröcheler, I. (2010). Specific Language Impairment in eentalige en tweetalige adolescentie:De ontwikkeling van woordenschat en grammatica. Masterscriptie. Radboud Universiteit: Nijmegen.
 8. Clahsen, H. (1992). Linguistic Perspectives on Specific Language Impairment. Düsseldorf: University of Düsseldorf.
 9. Coady, J.A., J.L. Evans, E. Mainela-Arnold, en K.R. Kluender. (2007). Children with specific language impairments perceive speech most categorically when tokens are natural and meaningful. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 50, 41-57.
 10. Cummins, J. (1984). Underachievement among minority children. In Bilingualism and Special Education: Issues in Assessment and Pedagogy, ed. J. Cummins, 93-129. Clevedon: Multilingual Matters.
 11. Cummins, J. (2000). Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire. Clevedon: Multilingual Matters.
 12. Ellis Weismer, S., en J. Evans (2002). The role of processing limitations in early identification of specific language impairment. Topics in Language Disorders 22, 15-29.
 13. Genesee, F., Paradis, J. en M. Crago (2004). Dual Language Development and Disorders: A Handbook of Bilingualism and Second Language Learning. Baltimore, MD: Brookes.
 14. Gillis, S. en A. Schaerlaekens (2000). Kindertaalverwerving. Groningen, Martinus Nijhoff.
 15. Gopnik, M. en M.B. Crago (1991). Familial aggregation of a developmental language disorder. Cognition 39, 1-50.
 16. Jong, J. de (1999). Specific Language Impairment in Dutch: Inflectional Morphology and Argument Structure. Groningen: GRODIL. (Dissertatie, Universiteit van Groningen).
 17. Jong, J. de, Orgassa, A. en N. Çavuş. (2007). Werkwoordscongruentie bij bilinguale kinderen met een taalstoornis. Stem-, Spraak- en Taalpathologie 15,143-158.
 18. Kuiken, F. en A. Vermeer (2005). Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. Utrecht: Thieme/Meulenhoff.
 19. Lenneberg, E.H. (1967). Biological Foundations of Language. New York, NY: Wiley.
 20. McDonald, J.L. (2000). Grammaticality judgments in a second language: Influences of age of acquisition and native language. Applied Psycholinguistics 21, 395-423.
 21. Miller, C.A., R. Kail, L.B. Leonard en B. Tomblin (2001). Speed of processing in children with specific language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 44, 416-433.
 22. Orgassa, A. (2009). Specific Language Impairment in a Bilingual Context: The Acquisition of Dutch Inflection by Turkish-Dutch Learners. Utrecht: LOT dissertation series 220.
 23. Polišenská, D. (2010). Dutch children's acquisition of verbal and adjectival inflection. Utrecht: LOT dissertation series 247. Children's Acquisition of Verbal and Adjectival Inflection
 24. Roseberry-McKibbin, C. (1995). Distinguishing language differences. Multicultural Education 4, 12–16.
 25. Stark, R.E. en P. Tallal. (1981). Selection of children with specific language impairment. Journal of Speech and Hearing Disorders 46, 114-122.
 26. Steenge, J. (2006). Bilingual Children with Specific Language Impairment. Enschede: Ipskamp. (Dissertatie, Radboud Universiteit Nijmegen).
 27. Verhoeven, L. (1987). Lexical development in ethnic minority children. Belgian Journal of Linguistics, 2, 75-91.
 28. Verhoeven, L. (1991). Predicting minority children's bilingual proficiency: Child, family and institutional factors. Language Learning, 41, 2, 205-233.
 29. Weerman, F., Orgassa, A. en I. Duinmijer (in voorbereiding). Effecten van specific language impairment op Nederlandse congruentie. Nederlandse Taalkunde.