Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Het auditief functioneren van kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden
Deel dit artikel

Het auditief functioneren van kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden

9 maart 1985 - Leestijd 5 - 9 minuten

Ten behoeve van de diagnostiek van spraak- en taalgestoorde kinderen rapporteert Simkens in 1985 over vergelijkend onderzoek naar de relevante audiologische aspecten van deze groep kinderen. Gebleken is, dat vooral de stapedius-reflexmeting significante informatie kan geven en dat een uitgebreid audiologisch onderzoek bij spraak/taalgestoorde kinderen zeer nuttig en wenselijk kan zijn. 

page.header_image.alt

Inleiding

Een goed gehoor en een goede motorische ontwikkeling van met name het spraakorgaan zijn de basiselementen voor een ongestoorde spraak-en taalontwikkeling. Vooral in de eerste levensiaren kunnen onvolkomen­heden op dit gebied tot verstrekkende gevolgen leiden ten aanzien van het auditief en algeheel functioneren van het kind.

'Central auditory dysfunction in children is not a myth. It occurs and is associated with language and/or learning problems. Clinical experiences also suggest that beha­vioral disorders at home and at school are not uncom­mon in youngsters with such a deficit.

We might speculate that acting out behavior in these children may stem from disturbance in auditory proces­sing' (M.C. Costello in: Central Auditory Dysfunction, 1977).

Download het artikel