Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Genomineerd voor innovatieprijs: Kleuterpakket TOS
Deel dit artikel

Genomineerd voor innovatieprijs: Kleuterpakket TOS

20 mei 2021 - Leestijd 1 - 7 minuten

De online modules in deze toolbox van Kentalis geven antwoord op de meest voorkomende ondersteuningsvragen van kleuterleerkrachten in het regulier onderwijs die een leerling met TOS in de klas hebben. De modules zijn kort, concreet en bieden een oplossing voor problemen in de praktijk. Betsy Gerritsen, Margreet Verboom en Margot Willemsen zijn de motor achter de toolbox. Samen met de ambulante begeleiders hebben zij dit product ontwikkeld. De thema’s zijn herkenbaar voor de leerkrachten: in gesprek met kleuters met TOS, voorlezen, de moeilijk verstaanbare kleuter, beginnende geletterdheid en woordenschat. De reacties zijn zeer positief.

page.header_image.alt

Dit levert de toolbox op

De leerkracht leert strategieën om op een goede manier te communiceren met de kleuter. Daardoor voelt de kleuter zich veilig en durft zich te uiten. De thema’s komen uit de praktijk. Ambulante begeleiders krijgen vaak de vraag: “Wat moet ik doen als ik het kind niet versta”. In de module ‘de moeilijk verstaanbare kleuter’ wordt uitgelegd wat de oorzaak kan zijn en tips van collega’s zijn direct toepasbaar in de praktijk. Leerkrachten reageren enthousiast op deze en andere modules: “super concreet”, “ ik heb hier echt wat aan”, “dit had ik wel eerder gewild”.

De reden waarom de toolbox is ontwikkeld

De toolbox is een middel om op uniforme wijze kennis te delen en leerkrachten handvatten te geven in het lesgeven aan leerlingen met TOS. Het zijn korte online modules met beknopte informatie en direct bruikbaar. Alle informatie is getoetst in de praktijk. In de afgelopen twee jaar zijn de modules al honderden keren ingezet in de begeleiding van kleuters met TOS.

De doelgroep

De toolbox is ontwikkeld voor leerkrachten in het regulier onderwijs en zijn ook zeer bruikbaar in het speciaal onderwijs. In het najaar zijn de modules beschikbaar voor heel cluster 2.

De inhoud van de toolbox

De toolbox bestaat uit vijf online modules van maximaal 45 minuten. De leerkracht volgt een module met een video-opdracht. De ambulante begeleider coacht de leerkracht. In de toolbox zit een handleiding voor de ambulante begeleider met informatie over het vooraf bespreken van de wederzijdse verwachtingen, een samenvatting van de module met de leerdoelen, theoretische informatie over coaching en voorbeelden van praktische, oplossingsgerichte vragen.

Een innovatief product

De kracht zit in de combinatie van een korte, evidence en practice based online module met videobeelden en coaching on the job. Deze formule zorgt voor direct toepasbare leerkrachtvaardigheden en is daarmee nieuw en innovatief.

Jury oordeel

De jury van de innovatieprijs heeft uit zeven inzendingen er drie genomineerd voor de innovatieprijs. Hieronder het oordeel van de jury.

Jury oordeel

Dit pakket bestaat uit online informatie voor leraren regulier onderwijs waarna de leraar een praktijkopdracht uitvoert, wat vervolgens aanleiding is voor coachingsgesprekken met de ambulant begeleider. De jury waardeert het dat de waarde in de praktijk is onderzocht. Deze blijkt uit een onderzoek onder die leraren en ambulant begeleiders, die in meerderheid positief reageren op het product. De werkwijze met e-learning is op zich niet innovatief. De gedegen invulling en mooie vormgeving en de combinatie met coaching maken het tot een mooi voorbeeld van goed doordachte scholing.

Aankondiging stemmen

Op 1 juni 2021 presenteren de drie genomineerde producten zichzelf met een kort filmpje. Dit gebeurt tijdens de talkshow "Hoe is het voor jou".  In de loop van de talkshow kunnen alle deelnemers stemmen op het product van hun keuze. De winnaar ontvangt de Siméa Innovatieprijs 2020. 

De talkshow start om 15.30 uur, toegang is gratis. Schrijf je in en stem op je favoriet via deze link

Meer informatie over de talkshow kun je elders op deze website vinden.