Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
ESM gaat nooit over, maar dan later heb ik wel plezier in mijn leven
Deel dit artikel

ESM gaat nooit over, maar dan later heb ik wel plezier in mijn leven

14 december 2011 - Leestijd 12 - 15 minuten

Door informatie te vragen aan jongeren zelf, hun ouders en betrokken medewerkers, is in een tweetal projecten binnen Kentalis een beeld ontstaan van de problemen waar jongeren en jongvolwassenen met ESM tegenaan lopen en van de wensen die zij hebben voor de toekomst. In dit artikel wordt dit beeld door Christine Boersma, Jet Isarin en Nanouk Verbeek geschetst. Zij geven het advies om al dan niet professionele vormen van netwerkondersteuning aan te bieden. Daarnaast bepleiten zij om empowerment voor deze doelgroep hoog op de agenda te zetten van instellingen voor zorg en speciaal onderwijs.

Dit artikel uit 2011 kunt u downloaden als PDF.

Dit artikel uit 2011 kunt u downloaden als PDF.

Literatuurreferenties behorende bij het artikel "ESM gaat nooit over, maar dan later heb ik wel plezier in mijn leven" van Christine Boersma, Jet Isarin en Nanouk Verbeek

  • Boersma, de Haan & Verbeek (2011). Hoe later ik wonen wil. Wonen voor jongvolwassenen met ernstige spraak- en taalproblemen en/of slechthorendheid. Onderzoeksrapportage werkgroep BES. Groningen, Kentalis.
  • Bonder, F. & Elsendoon, B. (2008). Na school leer je het leven pas. Een inventarisatie onder jongvolwassenen met een geschiedenis van ESM. Sint-Michielsgestel, Kentalis-PonTeM.
  • Isarin, J. (2006). Hoor hen! Participatieonderzoek: virtueel en in real life. De
    venter, Van Tricht.
  • Isarin, J. (2008). Zo hoort het. Dove kinderen in het CI-tijdperk: een participatieonderzoek. Deventer, Van Tricht.
  • Website Spraaksaam: ervaringen