Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
De ambulant begeleider van 2020
Deel dit artikel
14 februari 2011 - Leestijd 15 - 18 minuten

Welke rollen zijn er voor de ambulant begeleider van de toekomst en welke vaardigheden passen hier bij?

Passend onderwijs bepaalt het toekomstige speelveld voor ambulante begeleidingsdiensten. Zeker nu vanuit het ministerie grote veranderingen worden afgedwongen, gaat er veel gebeuren in het  veld. De invoering van Passend onderwijs brengt verschuivende geldstromen, bezuinigingen en budgetteringen met zich mee. Ook voor cluster 2. Ambulante begeleidingsdiensten zullen door de geplande afschaffing van de gedwongen winkelnering in een ‘vrije’ markt opereren, waarin het aanbod wordt bepaald door de marktvraag. De beweging van meer aanbodgericht naar meer vraaggericht zal van ambulante begeleiders deels andere vaardigheden vragen. Alhoewel cluster 2 met andere financieringsstromen te maken heeft in vergelijking met cluster 3 en 4, zal deze beweging ook merkbaar zijn voor de ambulante begeleidingsdiensten binnen cluster 2. Voor de ambulant begeleiders vraagt dit extra aandacht voor de ontwikkeling van hun zogenaamde ‘tweede professionaliteit’. In dit artikel worden de verschillende professionaliteiten besproken en op waarde geschat.

Dit artikel uit 2011 kunt u downloaden als PDF.

Dit artikel uit 2011 kunt u downloaden als PDF.