Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Binnenlandse tijdschriften feb '19
Deel dit artikel
12 februari 2019 - Leestijd 3 - 5 minuten

VHZ-redacteur Bernadette Vermeij selecteerde voor u enkele interessante artikelen uit Nederlandstalige vaktijdschriften.

page.header_image.alt

Foto: Jacqueline Macou

Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg: november 2018

Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg: november 2018

Het tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg staat geheel in het teken van gehoor met onderzoeksartikelen over verschillende onderwerpen, maar ook met de beschrijving van twee richtlijnen. Eén richtlijn betreft de geluidsnormen en de preventie van gehoorschade bij jongeren in Vlaanderen en de andere richtlijn betreft regulering van de maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten in Nederland. Eén van de onderzoeksartikelen is van Noëlle Uilenburg en collega’s over de Neonatale gehoorscreening (NGS) in Nederland. De NGS heeft een hoog kwaliteitsniveau. Zo is bijvoorbeeld de deelname aan de screening voor alle drie de screeningsronden hoog en laat onderzoek zien dat bij een standaard route (screening, diagnostiek en behandeling bij kinderen zonder bijzonderheden) kinderen met 3;2 jaar starten met interventie). Een belangrijk aandachtspunt voor de JGZ blijft dat de NGS geen garantie biedt voor een goed gehoor.

Vroeg: wintereditie 2018

Vroeg: wintereditie 2018

Jacqueline Nuysink schrijft in het vakblad Vroeg over een nieuwe videomethode om de ontwikkeling van motoriek bij een jong kind over de tijd heen beter te kunnen volgen. Motoriek wordt gezien als een belangrijke basis voor het algemeen welbevinden. Van baby’s is bekend dat de ontwikkeling van de motoriek geen lineair proces is, maar bestaat uit snellere en stabielere periodes. Tot nu toe kon het volgen van die ontwikkeling alleen maar door de individuele ontwikkeling te vergelijken met gemiddelde scores van andere kinderen. Aan de Hogeschool Utrecht is nu echter een videomethode ontwikkeld waarbij de ontwikkeling wordt gescoord met de Alberta Infant Motor Scale door het beoordelen van door ouders ingestuurde video’s. Hierdoor kan eenvoudiger en frequenter worden gemeten. Een mooi bijkomend effect van de videomethode is dat ouders zich bewuster worden van de stapjes in de ontwikkeling van hun kind.

Kind en Adolescent, praktijk, december 2018

Kind en Adolescent, praktijk, december 2018

In het artikel 'Inclusief onderwijs' is niet altijd een goed idee beschrijven Inge Zweers en Jan Bijstra dat al jaren de discussie wordt gevoerd over de vraag waar leerlingen met extra onderwijsbehoefte het beste op hun plek zijn: regulier of speciaal onderwijs? Dit artikel richt zich op kinderen met gedragsproblemen. De auteurs geven aan dat het jammer is dat er weinig onderzoek is gedaan naar vergelijkbare groepen leerlingen met gedragsproblemen in zowel het reguliere onderwijs (RO) als speciale onderwijs (SO). Dit onderzoek kijkt dan ook naar of kinderen voor de plaatsing op RO en SO van elkaar verschillen, hoe de scholen de kinderen ondersteunen en welke keuze het beste is voor de kinderen. Hiervoor werden 69 leerlingen met gedragsproblemen gevolgd die bij aanvang van het onderzoek niet met elkaar verschilden. Anderhalf jaar later bleek dat dat leerlingen in het SO het beter deden dan leerlingen in het RO op bijvoorbeeld leesprestaties, werkhouding, relatie met de leraar en populariteit onder leeftijdsgenoten.

Het artikel van Zweers en Bijstra is tijdelijk gratis te lezen op de website van de uitgever