Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Binnenlandse tijdschriften oktober 2021
Deel dit artikel

Binnenlandse tijdschriften oktober 2021

27 oktober 2021 - Leestijd 1 - 3 minuten

VHZ-redacteuren Bernadette Vermeij en Renate van den Berg selecteerden voor u enkele interessante artikelen uit Nederlandstalige vaktijdschriften.

page.header_image.alt

 

Nederlands Tijdschrift voor Logopedie, 2021, Volume 93, issue 4

Tineke van Huizen en collega’s publiceerden begin september het artikel Diagnostiek van TOS: dilemma’s in de praktijk. In het artikel wordt stilgestaan bij een aantal veel gestelde vragen uit de dagelijkse praktijk rondom diagnosestelling van een Taalontwikkelingsstoornis (TOS). Thema’s die de revue passeren zijn onder andere verwijzing naar het audiologisch centrum, beredeneerd afwijken van de richtlijn TOS, de rol van de logopedist bij diagnosestelling en het verschil tussen de diagnose TOS en de indicatiestelling voor zorg of speciaal onderwijs. De auteurs nemen de lezer aan de hand van casusbeschrijvingen mee in de afwegingen die gemaakt kunnen worden. Daarnaast wordt in theoretische kaders beschreven welke informatie richting gevend is voor een uiteindelijk advies of besluit. Tevens wordt er nog een stroomdiagram gepresenteerd waarin de stappen staan die gevolgd moeten worden om tot de diagnose (vermoeden van) TOS te komen.

Hoormij Magazine, september 2021, nummer 3

Persisterende Positionele Perceptie Duizeligheid (PPPD) is een recent vastgesteld ziektebeeld waarin meerdere aandoeningen zijn ondergebracht, zoals chronische duizeligheid en visuele vertigo. Het is een internationaal erkende diagnose, vooral gesteld door KNO-artsen en neurologen. KNO-arts in opleiding Tessa van Dooren vertelt in dit artikel over het ziektebeeld, de term, de diagnose en de behandeling. Zij geeft aan dat bij PPPD de hersenen overgevoelig zijn voor prikkels van binnen en buiten het lichaam. “Vooral het voelen van bewegingen en het aannemen van bepaalde houdingen kan vervelend zijn.” Ook het verloop van de klachten kan sterk verschillen tussen patiënten. ”Meestal zijn de klachten eerst op en af aanwezig, maar kunnen ze later continu last geven”. Vestibulaire  revalidatie wordt genoemd als mogelijke behandeling. Hoewel er geen wetenschappelijk literatuur is over het effect van de interventie, noemt Tessa dat ze wel ervaart dat het vaak leidt tot vermindering van de klachten.

De Pedagoog, oktober 2021, nummer 3

Maartje Radstaake, Stijn Deckers en Anouk van Haagdalem houden een duidelijk betoog: de statistische intelligentietest is niet meer van deze tijd. De drie orthopedagoog zijn alle drie werkzaam bij de Radboud Universiteit Nijmegen en benadrukken dat volgens hen onterecht de IQ-test nog altijd als slagboomdiagnostiek wordt gebruikt in de dagelijkse praktijk. “Soms is de IQ-score zelfs een doorslaggevend criterium waardoor je een school of zorginstelling niet binnen komt”. Volgens de orthopedagogen doe je hiermee een kind te kort omdat het niets zegt over hoe een kind leert en wat het kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Via een dynamisch assessment zou je een veel beter beeld van een kind kunnen krijgen. Niet alleen van de manier waarop hij of zij leert, maar ook van de sterke en zwakke kanten van het kind. In het betoog wordt uitgebreider beschreven hoe zij dit dynamisch testen voor zich zien.