Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Binnenlandse tijdschriften juli 2021
Deel dit artikel

Binnenlandse tijdschriften juli 2021

16 juli 2021 - Leestijd 1 - 3 minuten

VHZ-redacteuren Bernadette Vermeij en Renate van den Berg selecteerden voor u enkele interessante artikelen uit Nederlandstalige vaktijdschriften.

page.header_image.alt

Plotsdoof, zomer 2021, nummer 2

Dit nummer van Plotsdoof is een themanummer over Tinnitus. In het nummer staan ervaringsverhalen van mensen die Tinnitus hebben, maar ook een interview met medewerkers van het Audiologisch Centrum Utrecht (Pento) over hun ervaring met Tinnituspatiënten. Yvonne Joosse en Els ten Berge vertellen over de invloed die Tinnitus kan hebben op de kwaliteit van leven van mensen, maar ook over de behandeling die Pento aanbiedt. Zo is er bijvoorbeeld de CBT4T-training (Cognitive Behavioural Treatment for Tinnitus). Deze training is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, waarbij mildfulness ook een belangrijke plek inneemt. Volgens Yvonne en Els moeten mensen leren herkennen dat zij zich verzetten tegen Tinnitus en leren om dat te veranderen. “We vergelijken het altijd met drijfzand. Hoe harder je vecht, hoe dieper je wegzakt.”

Tijdschrift voor Orthopedagogiek, editie 3, 2021

Lydia van Hartingsveldt en collega’s hebben in dit nummer een artikel geschreven over het belang van school-video-interactiebegeleiding (SVIB) in een leergemeenschap. Leerkrachten geven aan dat sinds de invoering van passend onderwijs er meer verschillen tussen kinderen in een klas zijn en kinderen complexere problemen hebben. Hierdoor voelen leerkrachten zich niet altijd handelingsbekwaam. SVIB is een vorm van professionalisering voor deze leerkrachten waarbij een open leercultuur wordt gestimuleerd, leerkrachten van elkaar kunnen leren, en meer zicht krijgen op hun eigen aandeel in de interactie met leerlingen. Er is onderzoek uitgevoerd op vier scholen met dertien leerkrachten, om te kijken of SVIB kan bijdragen aan het vergroten van het gevoel van handelingsbekwaamheid. Uit het onderzoek bleek dat SVIB bewustwording bij leerkrachten vergrootte met betrekking tot interactie met leerlingen, klassenmanagement en didactiek. “Ik zie hoe een andere collega vol enthousiasme alle leerlingen betrekt door andere werkvormen te gebruiken. Daar leer ik van en ik ga nadenken hoe ik dat ook meer zou kunnen benutten in mijn les.”

Woord en Gebaar, nummer 3, 2021

In Woord en Gebaar staat een interview over het schoolleven van dove en slechthorende kinderen. Zowel kinderen als hun ouders komen aan het woord en er wordt teruggeblikt op welke weg in het onderwijs is afgelegd. In dit item staat de familie van Zuilen centraal en vertellen ze welke beweegredenen er waren om juist wel of niet voor een reguliere school te kiezen voor hun twee slechthorende dochters van nu 13 en 11 jaar. De ervaring dat het regulier onderwijs, op jonge leeftijd, te vermoeiend was voor hun slechthorende dochter zette aan tot de overstap naar een school voor slechthorende kinderen. Terwijl op latere leeftijd, bijvoorbeeld de behoefte aan het maken van vriendjes in de buurt juist weer leidde tot een overstap naar regulier onderwijs. Bij de overdracht naar regulier onderwijs hielp een ‘warme overdracht’, het opstarten van ambulante dienstverlening en het contact met een rolmodel. De twee tieners vertellen tevens wat voor effect bijvoorbeeld solo-apparatuur, kleinere klassen en een energie thermometer op hen heeft gehad.