Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie

Colofon

VHZ-online is een uitgave van de FENAC, Federatie Nederlandse Audiologische Centra en de stichting Siméa, belangenbehartiger namens personen en instellingen voor communicatief beperkten, slechthorenden en doven.

Hoofdredactie: Marjan Bruins
Eindredactie: Sabine Peterink

Redactie: Renate van den Berg, Mirjam Blumenthal, Juliane Cuperus, Rob Drullman, Ellen Gerrits, Britt Hakvoort, Harry Knoors, Nic van Son, Peter van Veen, Bernadette Vermeij

Redactie-adres en Administratie VHZ-online

Bureau AudCom
Postbus 222
3500 AE Utrecht
T 030 276 99 02
F 030 271 28 92
E vanhorenzeggen@audcom.nl

Ontwerp en en technische realisatie: Zicht online, Rotterdam

Wilt u een bijdrage voor VHZ-online insturen? Neem dan de auteursrichtlijnen in acht.

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste publicaties? Meld u dan voor een alert aan via Mijn VHZ .

VHZ is eigendom van de stichting Siméa en de FENAC. 

Stichting Siméa

 • Dhr. A.J.J.M. Kuijs, voorzitter
 • Dhr. Th.W.J. van Munnen, penningmeester
 • Dhr. O. Dekker
 • Mw. H. Hendrikx

FENAC Federatie Nederlandse Audiologische Centra

 • Dhr. E.L. Schwarz, voorzitter
 • Dhr. J. Taalman, penningmeester
 • Dhr. V.O.M. Buitendijk
 • Dhr. O. Dekker
 • Dhr. A. Goedegebure
 • Dhr. S.T. Goverts
 • Dhr. A.E. Hoetink
 • Dhr. E.C. Müter
 • Dhr. H.W.M. Plagge
 • Dhr. T. van der Wielen

Ambtelijk secretariaat en administratie Simea en FENAC

Bureau AudCom
Postbus 222
3500 AE Utrecht

T 030 276 99 02
TT 030 273 04 59

Bezoekadres: Chr. Krammlaan 8-10, Utrecht