Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie

Agenda

Hier vindt u data en inschrijvingsmogelijkheden van relevante promoties, congressen en symposia. Uw evenement in deze lijst? Mail naar vanhorenzeggen@audcom.nl 

2019/09/23-25 – AAL Forum

23-25 sep 2019 – AAL Forum 2019

Het programma voor Active and Assisted Living (AAL) stimuleert innovatie van technologische producten en diensten die het actief en gezond ouder worden bevorderen. Talloze innovaties worden binnen dit programma gesubsidieerd tot het moment dat ze daadwerkelijk op de markt komen. Tijdens het AAL Forum worden deze innovaties gepresenteerd in lezingen, workshops en demonstraties.

Locatie: Aarhus Congress Center, Aarhus, Denemarken

2019/10/29 – Guyot Prize Symposium

29 okt 2019 - Guyot Prize Symposium

Advances in biological otology

Middagsymposium ter gelegenheid van de uitreiking van de Guyot Prize voor excellent onderzoek in de audiologie en otologie. De prijs wordt eens in de vijf jaar uitgereikt, dit jaar aan professor Tobias Moser voor zijn bijdrage aan het begrip van de functie van binnenoorsynapsen en de ontwikkeling van een optogenetisch cochleair implantaat. Programma en registratie (verplicht).

Locatie: Blauwe Patio in het UMCG

2019/11/06 – 3rd Int Conf TDL

6-8 nov 2019 – 3rd International Conference on Teaching Deaf Learners

How can deaf and hard-of-hearing students best be taught given their individual strengths and needs?

Voor de derde keer wordt deze conferentie georganiseerd door Kentalis en het National Technical Institute for the Deaf (VS). Wil jij nieuwe kennis ophalen over onderwijs aan (maar ook over opvoeding van) dove en slechthorende leerlingen van topsprekers uit binnen- en buitenland? Mis het congres niet en zet de datum vast in je agenda. En kijk geregeld op de congreswebsite.

Locatie: Philharmonie, Haarlem

2019/11/14-21-28 nov 2019 - Lezingenreeks Kind, Taal en Gehoor

14, 21, 28 nov 2019 - Lezingenreeks Kind, Taal en Gehoor

Functioneren & participeren met TOS en gehoorverlies in het onderwijs

Deze lezingenreeks, bedoeld voor professionals werkzaam binnen de audiologische en/of logopedische praktijk, beslaat drie donderdagmiddagen van 13.00-16.00 uur, met donderdag 12 december als reserve. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • 14 nov: Participeren langs de levenslijn: een kijkje in het leven van iemand met SH en TOS.
  • 21 nov: Taalvaardigheid in het onderwijs.
  • 28 nov: Luisterinspanning bij normaal- en slechthorenden.

Organisatie: Language and Hearing Center Amsterdam (LHCA).

Locatie: Hoofdgebouw VU (De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam), lokaal HG 05 A 00.

In de flyer vindt u alle informatie.

2020/03/06 - TaalStaal 2020

6 maart 2020 - TaalStaal

Op 6 maart 2020 vindt voor de vierde keer het wetenschappelijk congres TaalStaal plaats.

Thema is deze keer: Taal voor nu en later. Participatie van kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis onder de loep.

TaalStaal vindt plaats in theater De Kom in Nieuwegein. Voor meer informatie zie www.taalstaal.nl

2020/05/20-23 – TRI Conference 2020

20-23 mei 2020 – Tinnitus Research Initiative Conference 2020

From Science to Succour

Onderzoek en klinische praktijk krijgen allebei een plaats op deze jaarlijkse conferentie. Onderwerpen zijn de mechanismen die ten grondslag liggen aan tinnitus en voortgaande ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling. Multidisciplinair en internationaal. Op 20 mei is er een pre-conference workshop, van 21-23 mei vindt de TRI Conference zelf plaats.

Locatie: Marriott Pinnacle Downtown, Vancouver, Canada