Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie

Agenda

Hier vindt u data en inschrijvingsmogelijkheden van relevante promoties, congressen en symposia. Uw evenement in deze lijst? Mail naar vanhorenzeggen@audcom.nl 

25 januari 2020

WAP-symposium: Taal & het Brein

Op 25 januari 2020 wordt het WAP-symposium georganiseerd in OBA (Oosterdokskade 143 Amsterdam).

Het WAP-thema is Taal en het Brein. Hoe wordt taal verworven en verwerkt door de hersenen? Hoe werkt het tweetalige brein? Wat weten we over taalstoornissen en het brein? Onderzoeksmethoden en therapieën op dit gebied ontwikkelen zich razendsnel.

Er zullen lezingen zijn over Taal en het Brein bij baby’s tot aan ouderen, en er zal er aandacht zijn voor zowel de klinische als de theoretische kant van het verhaal. Jelle Jolles (VU Amsterdam), Vitória Piai (Radboud Universiteit) en Ellen Gerrits (Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht) zullen de keynotelezingen verzorgen. Muziektolk Mirjam Stolk verzorgt een intermezzo!

Voor meer informatie: www.hetwap.nl/symposium-taal-en-het-brein/programma

12 februari 2020

Minisymposium - taal en taalproblemen in beeld

Wat is het verschil tussen een taalachterstand en TOS? En wanneer moet je je zorgen maken over de taalontwikkeling van een leerling? Tijdens dit mini-symposium krijg je kennis en praktische adviezen over taalontwikkeling, meertaligheid en taalontwikkelingsstoornissen bij leerlingen. En hoe je hier rekening mee kunt houden in het onderwijs.

Aanmelden kan digitaal, de inschrijving sluit op 28 januari 2020. Kosten: 25 euro per persoon. Je ontvangt na opgave via de e-mail een factuur. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annemargreet Brand via a.brand@kentalis.nl

Dit minisymposium is een samenwerking van Logopediepraktijken VOLL, Bibliotheek Flevomeer, Logopedie op Scholen Lelystad, Talentenportaal en Kentalis. 

6 maart 2020

TaalStaal

Op 6 maart 2020 vindt voor de vierde keer het wetenschappelijk congres TaalStaal plaats.

Thema is deze keer: Taal voor nu en later. Participatie van kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis onder de loep.

TaalStaal vindt plaats in theater De Kom in Nieuwegein. Voor meer informatie zie www.taalstaal.nl

19 maart 2020

Afscheidssymposium Wouter Dreschler

Op 19 maart 2020 neemt prof. dr. ir. Wouter A. Dreschler afscheid van het Amsterdam UMC als hoogleraar Klinische en Experimentele Audiologie. Van 11.00-15.00 uur is er een symposium en van 16.00-18.00 uur geeft Dreschler zijn afscheidscollege.

Locaties: West-Indisch Huis Amsterdam (symposium) en Aula van Oude Lutherse Kerk Amsterdam (college).

Meer informatie volgt.

2-3 april 2020

Siméacongres 2020

Heldere Taal - van ons allemaal!

Het Siméacongres 2020 staat in het teken van Heldere Taal. Binnen ons onderwijs, onze zorg en diagnostiek staat taal en communicatie centraal; we richten ons op het maximaal stimuleren van communicatie en taalontwikkeling inclusief alle voorwaardelijke aspecten die daarbij van belang zijn.

Locatie is wederom congrescentrum De Werelt te Lunteren. De inschrijving voor het congres is echter nog niet open, omdat er nog hard aan het programma gewerkt wordt.

Wel kunt u een bijdrage aanmelden, met als uiterste aanmelddatum 11 december 2019. Alle informatie hierover vindt u op de congreswebsite.

19-22 april 2020

XXXV World Congress of Audiology (WCA)

Het WCA 2020 is gericht op onderzoekers, klinisch professionals en vertegenwoordigers uit de industrie en biedt hun een programma met betrekking tot de laatste ontwikkelingen in de audiologie. De call for abstracts staat open tot 15 november 2019. Meer informatie vindt u op de congreswebsite.

Locaties: World Hearing Center, Kajetany (19 april); Warsaw Marriott Hotel in Warschau (20-22 april)

22 april 2020

De Staat van het Onderwijs

Op woensdag 22 april organiseert de Inspectie van het Onderwijs haar jaarlijkse congres De Staat van het Onderwijs. Dit jaar in het Congrescentrum Johan Cruijff ArenA te Amsterdam.

De dag start met de overhandiging van het rapport De Staat van het Onderwijs aan ministers Van Engelshoven en Slob van OCW. Daarna volgen diverse sessies.

U kunt zich inschrijven vanaf 13 januari 2020. Informatie bij destaatvanhetonderwijs@congresbureau.nl

20-23 mei 2020

Tinnitus Research Initiative Conference 2020

From Science to Succour

Onderzoek en klinische praktijk krijgen allebei een plaats op deze jaarlijkse conferentie. Onderwerpen zijn de mechanismen die ten grondslag liggen aan tinnitus en voortgaande ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling. Multidisciplinair en internationaal. Op 20 mei is er een pre-conference workshop, van 21-23 mei vindt de TRI Conference zelf plaats.

Locatie: Marriott Pinnacle Downtown, Vancouver, Canada