Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie

Agenda

Hier vindt u data en inschrijvingsmogelijkheden van relevante promoties, congressen en symposia. Uw evenement in deze lijst? Mail naar vanhorenzeggen@audcom.nl 

21 juni 2018

PROMOTIE: Tinnitus en andere subjectieve uitkomsten in de evaluatie van cochleaire implantatie

Geerte Ramakers laat in haar proefschrift zien  dat het merendeel van de patiënten een vermindering van tinnitus ervaart na cochleaire implantatie. Echter, in een minderheid van de patiënten vindt verergering van reeds bestaande tinnitus, of zelfs inductie van nieuwe tinnitus plaats.

Plaats: Academie Gebouw, Utrecht

Tijd: 16.15-17.15 uur

28 juni 2018

OPENING TOS-FABRIEK

Op 28 juni staat de hele dag in het teken van jongeren met TOS op de arbeidsmarkt. We nodigen je uit voor deze dag: 's ochtends voor deelname aan de studieochtend en 's middags bij de officiële opening van de TOSfabriek!

Plaats: Boadreef 2, 3563 EP Utrecht

Tijd: 9.30-16.00 uur

4 juli 2018

PROMOTIE: The evaluation of internet-based speech-in-noise tests for noise-induced hearing loss screening

De Oorcheck.nl en de Bedrijfsoorcheck.nl zijn twee online spraak-in-ruistesten die bedoeld zijn als laagdrempelige (zelf)screeningstest voor door lawaai veroorzaakte gehoorverliezen bij resp. jongeren in het uitgaansleven en werknemers. Marya Sheikh Rashid heeft de afgelopen jaren uitgebreide evaluaties gedaan aan deze online testen. Na diverse aanpassingen blijken zij een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan screening en monitoring van gehoorverliezen die door lawaai zijn ontstaan. Er is echter nog ruimte voor verdere evaluatie en finetuning.

Plaats: Agnietenkapel UvA, Ouderzijds Voorburgwal 229-231, Amsterdam

Tijd: 14.00 uur

5 juli 2018

PROMOTIE: Cochlear implantation in deaf children with complex needs

Mw.drs. Annemarie Vesseur promoveert op haar onderzoek aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en resultaten van cochleaire implantatie bij kinderen met het CHARGE syndroom, congenitale cytomegalovirus infectie en het Kabuki syndroom.

Plaats: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen
Tijd: 10.30 uur

24-26 augustus 2018

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT

IALP-congres, nog geen verdere informatie bekend.

Plaats: State University of Education, Moskou, Rusland

18 september 2018

PROMOTIE: Age and hearing loss effects on speech processing

De heer MA X. Koch verdedigt zijn proefschrift in een openbare zitting aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Plaats: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen

Tijd: 14.30 uur

21 september 2018

“EEN GOED BEGIN” (Van der Lem symposium 2018)

In de vijfde editie van het Van der Lem symposium wordt uitgebreid ingegaan op de eerste levensjaren van dove en slechthorende kinderen. Diverse sprekers uit binnen- en buitenland belichten tijdens het symposium diverse aspecten, zoals vroege ouder-kindinteractie, vroege taalverwerving, vroegbehandeling en klankontwikkeling. Dit keer wordt het Van der Lem symposium gecombineerd met het 65-jarige jubileum van de NSDSK.

Plaats: Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam

21 september 2018

ALS TAAL GEEN FEESTJE IS

Vertellen wat je hebt beleefd, de weg vragen, een opdracht begrijpen. Het lijkt eenvoudig. Maar als je een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebt, valt dit niet altijd mee. Ter gelegenheid van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 organiseren Pento, Kentalis en de Hanzehogeschool dit symposium. Voorinschrijving via www.kentalis.nl/symposium.

Plaats: De Harmonie, Leeuwarden

11-12 oktober 2018

DALFSEN 5: TOS IN UITVOERING

Dat TOS sinds de laatste Dalfsenconferentie (2013) een ingeburgerde term is geworden mag duidelijk zijn. In het dagelijkse werk van de spraaktaalexperts binnen de FENAC speelt TOS dan ook een hoofdrol. Oftewel… TOS in uitvoering… Een tweedaagse FENAC-werkconferentie met als onderwerpen o.a. diagnose TOS, samenwerking met ketenpartners, comorbiditeit, meertaligheid en efficiënte werkprocessen. Aanmelding via het eigen AC.

Plaats: nog niet bekend