Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie

Agenda

Hier vindt u data en inschrijvingsmogelijkheden van relevante promoties, congressen en symposia. Uw evenement in deze lijst? Mail naar vanhorenzeggen@audcom.nl 

28 februari 2018

WERELD CI-DAG

Het UMC Utrecht viert ‘Wereld Cochleair Implantaten dag’. Ter gelegenheid hiervan nodigt de afdeling KNO van het UMC Utrecht iedereen van harte uit om een interessant middagprogramma bij te wonen over cochleaire implantaties.

Plaats: UMC Utrecht, locatie AZU, roze collegezaal

15 maart 2018

OPENBARE LES KARIN NEIJENHUIS

Onder de titel 'Zorg voor Communicatie; Een goed gesprek is in balans' verzorgt lector dr. Karin Neijenhuis een openbare les waarin zij met collega’s laat zien hoe het lectoraat Zorg voor Communicatie werkt aan het realiseren van een ideaalbeeld van het werk van de logopedist anno 2040. Aanmelden voor 12 maart.

Plaats: Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam

15 maart 2018

SYMPOSIUM OVER KINDEREN MET EEN VERSTOORDE TAALONTWIKKELING

In het kader van de Week voor Zorg en Welzijn 2018 organiseert de Stichting Milo een avondvullend programma over Ondersteunde Communicatie voor kinderen die niet of nauwelijks kunnen spreken. Het symposium is gericht op ouders en professionals. Deelname is gratis, maar graag aanmelden voor 7 maart 2018.

Plaats: Zuyd Hogeschool, Nieuw Eyckholt 300, Heerlen

21 maart 2018

NATIONALE DYSLEXIE CONFERENTIE

Het thema van dit jaar is: "Lezen Leren Kansen Creëren". Actuele onderzoeksresultaten, nieuwe inzichten en ervaringen maken dat het zorglandschap rondom leesproblemen en dyslexie blijft veranderen en verbeteren.

Plaats: CineMec, Ede

23 maart 2018

SYMPOSIUM EVIDENCE BEEST, WAT EEN FEEST

Docenten en onderzoekers van de opleiding Logopedie en het lectoraat Logopedie presenteren resultaten van hun onderzoek en gaan met u in gesprek over wat leeft in het werkveld en de toepassing van resultaten in de praktijk.

Plaats: De Uithof, Utrecht (exacte locatie volgt)

6 april 2018

AFSCHEIDSSYMPOSIUM BERT VAN ZANTEN

Ter gelegenheid van het afscheid van Bert van Zanten, klinisch-fysicus audioloog van het UMC Utrecht, wordt onder de titel “Het wandelende audiologieboek” een afscheidssymposium georganiseerd. Aanmelding verplicht, kno@umcutrecht.nl.

Plaats: Hotel Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1, De Bilt

18 APRIL 2018

ACADEMY RESEARCH CONFERENCE 2018

Het wetenschappelijke deel van de jaarlijkse conferentie van de American Academy of Audiology staat in 2018 in het teken van erfelijkheid en gehoorverlies.

Plaats: Omni, Nashville, Tennessee (VS)

19-20 april 2018

SIMÉACONGRES 2018

Het thema van dit jaarlijkse congres is deze keer ‘Wat maakt het verschil?’ Het is voor onze sector belangrijker dan ooit om onze toegevoegde waarde en expertise inzichtelijk te maken. Het Siméacongres is hét podium om onze kennis en inzichten te delen, aan te scherpen en aan elkaar en anderen zichtbaar te maken.

Plaats: De Werelt, Lunteren

10-12 mei 2018

10TH EUROPEAN CONGRESS OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPY (CPLOL)

Internationaal congres met lezingen op diverse terreinen van de spraak- en taaltherapie: aandoeningen, behandelvormen, effectiviteit van interventies, de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Plaats: Centro de Congressos, Estoril, Portugal

24 mei 2018

CONGRES JEUGD IN ONDERZOEK

Jeugd in Onderzoek is al veertien jaar dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Het thema van deze editie is: Weten, leren en doen wat werkt. Het doel van het congres is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen.

Plaats: Hotel Casa, Amsterdam

24-26 augustus 2018

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT

IALP-congres, nog geen verdere informatie bekend.

Plaats: State University of Education, Moskou, Rusland

11-12 oktober 2018

DALFSEN 5: TOS IN UITVOERING

Dat TOS sinds de laatste Dalfsenconferentie (2013) een ingeburgerde term is geworden mag duidelijk zijn. In het dagelijkse werk van de spraaktaalexperts binnen de FENAC speelt TOS dan ook een hoofdrol. Oftewel… TOS in uitvoering… Een tweedaagse FENAC-werkconferentie met als onderwerpen o.a. diagnose TOS, samenwerking met ketenpartners, comorbiditeit, meertaligheid en efficiënte werkprocessen. Aanmelding via het eigen AC.

Plaats: nog niet bekend

21 september 2018

ALS TAAL GEEN FEESTJE IS

Vertellen wat je hebt beleefd, de weg vragen, een opdracht begrijpen. Het lijkt eenvoudig. Maar als je een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebt, valt dit niet altijd mee. Ter gelegenheid van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 organiseren Pento, Kentalis en de Hanzehogeschool dit symposium. Voorinschrijving via www.kentalis.nl/symposium.

Plaats: De Harmonie, Leeuwarden