Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie

Agenda

Hier vindt u data en inschrijvingsmogelijkheden van relevante promoties, congressen en symposia. Uw evenement in deze lijst? Mail naar vanhorenzeggen@audcom.nl 

10 december 2018

PROMOTIE: ‘Post-intervention reading development in children with dyslexia’

Sanne van de Kleij heeft overeenkomsten en verschillen in kaart gebracht tussen kinderen met ontwikkelingsdyslexie die wel en juist niet baat bleken te hebben bij een gestandaardiseerde intensieve leesinterventie.

Plaats: Academiezaal van de Aula, Radboud Universiteit Nijmegen

Tijd: 10:30 uur

11 januari 2019

ORATIE ELMA BLOM

In februari 2018 werd prof.dr. Elma Blom benoemd tot hoogleraar aan de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, met als leeropdracht “Taalontwikkeling en meertaligheid in gezin en onderwijs”. In januari 2019 houdt zij haar oratie, waarvan de titel momenteel nog niet bekend is.

Plaats: Academiegebouw, Utrecht

Tijd: 16.15 uur

13 maart 2019

STUDIEDAG CI EN EXECUTIEVE FUNCTIES

Onder de titel ‘De ontwikkeling en stimulatie van de hogere cognitieve functies bij CI-kinderen: zet je EF-bril op’ organiseert het Onafhankelijk Informatiecentrum over CI een studiedag over de ontwikkeling en de impact van de hogere cognitieve functies bij CI-kinderen/jongeren.

Plaats: Med-el  Care Center, Nieuwegein

Tijd: 9.30-16.30 uur

16 maart 2019

DAG VAN DE GRAMMATICA

Voor de tweede keer wordt deze dag van de grammatica georganiseerd. Programma nog niet bekend.

Plaats: OBA, Amsterdam

Tijd: nog niet bekend

11 en 12 april 2019

SIMÉACONGRES 2019: SAMEN LEVEN!

Het Siméacongres 2019 staat in het teken van Participatie. Programma volgt.

Plaats: Congrescentrum De Werelt, Lunteren

24 mei 2019

STUDIEDAG JONGEREN MET EEN CI IN HET ONDERWIJS

Onder de titel ‘onderwijs en begeleiding van jongeren met een cochleair implantaat’ organiseert het Onafhankelijk Informatiecentrum over CI een studiedag over allerlei aspecten rondom het onderwijs aan jongeren met een CI. Het programma is nog niet helemaal bekend.

Plaats: Advanced Bionics Benelux B.V., Vianen

Tijd: 9.30-16.30 uur

6-8 november 2019

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON TEACHING DEAF LEARNERS

Voor de derde keer georganiseerd door Kentalis en het National Technical Institute for the Deaf (VS). Wil jij nieuwe kennis ophalen over onderwijs aan (maar ook over opvoeding van) dove en slechthorende leerlingen van topsprekers uit binnen- en buitenland? Mis het congres niet en zet de datum vast in je agenda. En kijk geregeld op de congreswebsite.

Locatie: Philharmonie, Haarlem