Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie

Agenda

Hier vindt u data en inschrijvingsmogelijkheden van relevante promoties, congressen en symposia. Uw evenement in deze lijst? Mail naar vanhorenzeggen@audcom.nl 

24-26 augustus 2018

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT

IALP-congres, nog geen verdere informatie bekend.

Plaats: State University of Education, Moskou, Rusland

18 september 2018

PROMOTIE: Age and hearing-loss effects on speech processing

De heer Xaver Koch, MA, verdedigt zijn proefschrift in een openbare zitting aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij onderzocht het effect van leeftijd en gehoorverlies op de spraakwaarneming en de spraakproductie.

Plaats: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen

Tijd: 14.30 uur

21 september 2018

“EEN GOED BEGIN” (Van der Lem symposium 2018)

In de vijfde editie van het Van der Lem symposium wordt uitgebreid ingegaan op de eerste levensjaren van dove en slechthorende kinderen. Diverse sprekers uit binnen- en buitenland belichten tijdens het symposium diverse aspecten, zoals vroege ouder-kindinteractie, vroege taalverwerving, vroegbehandeling en klankontwikkeling. Dit keer wordt het Van der Lem symposium gecombineerd met het 65-jarige jubileum van de NSDSK.

Plaats: Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam

21 september 2018

ALS TAAL GEEN FEESTJE IS

Vertellen wat je hebt beleefd, de weg vragen, een opdracht begrijpen. Het lijkt eenvoudig. Maar als je een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebt, valt dit niet altijd mee. Ter gelegenheid van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 organiseren Pento, Kentalis en de Hanzehogeschool dit symposium. Voorinschrijving via www.kentalis.nl/symposium.

Plaats: De Harmonie, Leeuwarden

11-12 oktober 2018

DALFSEN 5: TOS IN UITVOERING

Dat TOS sinds de laatste Dalfsenconferentie (2013) een ingeburgerde term is geworden mag duidelijk zijn. In het dagelijkse werk van de spraaktaalexperts binnen de FENAC speelt TOS dan ook een hoofdrol. Oftewel… TOS in uitvoering… Een tweedaagse FENAC-werkconferentie met als onderwerpen o.a. diagnose TOS, samenwerking met ketenpartners, comorbiditeit, meertaligheid en efficiënte werkprocessen. Aanmelding via het eigen AC.

Plaats: nog niet bekend

23 november 2018

PROMOTIE: EARLY LITERACY DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

Arjan van Tilborg promoveert bij de Radboud Universiteit Nijmegen op beginnend leren lezen bij kinderen met een verstandelijke beperking.

Plaats: Academiezaal Aula Radboud Universiteit

Tijd: 12.30 uur