Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie

Agenda

Hier vindt u data en inschrijvingsmogelijkheden van relevante promoties, congressen en symposia. Uw evenement in deze lijst? Mail naar vanhorenzeggen@audcom.nl 

10-12 mei 2018

10TH EUROPEAN CONGRESS OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPY (CPLOL)

Internationaal congres met lezingen op diverse terreinen van de spraak- en taaltherapie: aandoeningen, behandelvormen, effectiviteit van interventies, de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Plaats: Centro de Congressos, Estoril, Portugal

24 mei 2018

CONGRES JEUGD IN ONDERZOEK

Jeugd in Onderzoek is al veertien jaar dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Het thema van deze editie is: Weten, leren en doen wat werkt. Het doel van het congres is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen.

Plaats: Hotel Casa, Amsterdam

29 mei 2018

MINI-SYMPOSIUM "EVIDENTIE VOOR BEHANDELING VAN TINNITUS”

De afgelopen jaren is er veel ontwikkeling in de zorg voor tinnituspatiënten. Er bestaan bij zorgprofessionals vragen over de mogelijkheden om tinnitus te behandelen en over de evidentie van deze therapieën. Pento is in 2015 één van de initiatiefnemers geweest voor de oprichting van het Tinnitus Expertise Netwerk Twente, een samenwerkingsverband tussen het audiologisch centrum, psychologen (gedragstherapeuten), fysiotherapeuten en de KNO-artsen. We hopen met dit mini-symposium (9.00-14.30 uur) bij te kunnen dragen aan meer duidelijkheid over tinnitusbehandelingen. Doelgroep: professionals en belangenorganisaties betrokken bij tinnituszorg.

Locatie: Schouwburg Hengelo

2 juni 2018

DAG VAN DE LOGOPEDIEWETENSCHAP 2018

De Dag van de Logopediewetenschap heeft dit jaar als thema ‘logopedie bij kinderen’. De lezingen zullen gaan over recent wetenschappelijk onderzoek naar logopedische stoornissen bij kinderen in verschillende doelgroepen.

Plaats: Roze Collegezaal, UMC Utrecht

24-26 augustus 2018

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT

IALP-congres, nog geen verdere informatie bekend.

Plaats: State University of Education, Moskou, Rusland

21 september 2018

“EEN GOED BEGIN” (Van der Lem symposium 2018)

In de vijfde editie van het Van der Lem symposium wordt uitgebreid ingegaan op de eerste levensjaren van dove en slechthorende kinderen. Diverse sprekers uit binnen- en buitenland belichten tijdens het symposium diverse aspecten, zoals vroege ouder-kindinteractie, vroege taalverwerving, vroegbehandeling en klankontwikkeling. Dit keer wordt het Van der Lem symposium gecombineerd met het 65-jarige jubileum van de NSDSK.

Plaats: Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam

21 september 2018

ALS TAAL GEEN FEESTJE IS

Vertellen wat je hebt beleefd, de weg vragen, een opdracht begrijpen. Het lijkt eenvoudig. Maar als je een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebt, valt dit niet altijd mee. Ter gelegenheid van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 organiseren Pento, Kentalis en de Hanzehogeschool dit symposium. Voorinschrijving via www.kentalis.nl/symposium.

Plaats: De Harmonie, Leeuwarden

11-12 oktober 2018

DALFSEN 5: TOS IN UITVOERING

Dat TOS sinds de laatste Dalfsenconferentie (2013) een ingeburgerde term is geworden mag duidelijk zijn. In het dagelijkse werk van de spraaktaalexperts binnen de FENAC speelt TOS dan ook een hoofdrol. Oftewel… TOS in uitvoering… Een tweedaagse FENAC-werkconferentie met als onderwerpen o.a. diagnose TOS, samenwerking met ketenpartners, comorbiditeit, meertaligheid en efficiënte werkprocessen. Aanmelding via het eigen AC.

Plaats: nog niet bekend