Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie

Agenda

Hier vindt u data en inschrijvingsmogelijkheden van relevante promoties, congressen en symposia. Uw evenement in deze lijst? Mail naar vanhorenzeggen@audcom.nl 

6-8 november 2019

3rd International Conference on Teaching Deaf Learners

How can deaf and hard-of-hearing students best be taught given their individual strengths and needs?

Voor de derde keer wordt deze conferentie georganiseerd door Kentalis en het National Technical Institute for the Deaf (VS). Wil jij nieuwe kennis ophalen over onderwijs aan (maar ook over opvoeding van) dove en slechthorende leerlingen van topsprekers uit binnen- en buitenland? Mis het congres niet en zet de datum vast in je agenda. En kijk geregeld op de congreswebsite.

Locatie: Philharmonie, Haarlem

14, 21, 28 november 2019

Lezingenreeks Kind, Taal en Gehoor

Functioneren & participeren met TOS en gehoorverlies in het onderwijs

Deze lezingenreeks, bedoeld voor professionals werkzaam binnen de audiologische en/of logopedische praktijk, beslaat drie donderdagmiddagen van 13.00-16.00 uur, met donderdag 12 december als reserve. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • 14 nov: Participeren langs de levenslijn: een kijkje in het leven van iemand met SH en TOS.
  • 21 nov: Taalvaardigheid in het onderwijs.
  • 28 nov: Luisterinspanning bij normaal- en slechthorenden.

Organisatie: Language and Hearing Center Amsterdam (LHCA).

Locatie: Hoofdgebouw VU (De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam), lokaal HG 05 A 00.

In de flyer vindt u alle informatie.

28 november 2019

Promotie Joke Debruyne (MUMC)

Master Audioloog Joke Debruyne verdedigt haar proefschrift getiteld "Cochlear implantation in adults with early-onset deafness". 

Datum/tijd: 28 november 2019 om 14.00 uur

Plaats: Aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 Maastricht

6 maart 2020

TaalStaal

Op 6 maart 2020 vindt voor de vierde keer het wetenschappelijk congres TaalStaal plaats.

Thema is deze keer: Taal voor nu en later. Participatie van kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis onder de loep.

TaalStaal vindt plaats in theater De Kom in Nieuwegein. Voor meer informatie zie www.taalstaal.nl

19 maart 2020

Afscheidssymposium Wouter Dreschler

Op 19 maart 2020 neemt prof. dr. ir. Wouter A. Dreschler afscheid van het Amsterdam UMC als hoogleraar Klinische en Experimentele Audiologie. Van 11.00-15.00 uur is er een symposium en van 16.00-18.00 uur geeft Dreschler zijn afscheidscollege.

Locaties: West-Indisch Huis Amsterdam (symposium) en Aula van Oude Lutherse Kerk Amsterdam (college).

Meer informatie volgt.

2-3 april 2020

Siméacongres 2020

Heldere Taal - van ons allemaal!

Het Siméacongres 2020 staat in het teken van Heldere Taal. Binnen ons onderwijs, onze zorg en diagnostiek staat taal en communicatie centraal; we richten ons op het maximaal stimuleren van communicatie en taalontwikkeling inclusief alle voorwaardelijke aspecten die daarbij van belang zijn.

Locatie is wederom congrescentrum De Werelt te Lunteren. De inschrijving voor het congres is echter nog niet open, omdat er nog hard aan het programma gewerkt wordt.

Wel kunt u een bijdrage aanmelden, met als uiterste aanmelddatum 11 december 2019. Alle informatie hierover vindt u op de congreswebsite.

19-22 april 2020

XXXV World Congress of Audiology (WCA)

Het WCA 2020 is gericht op onderzoekers, klinisch professionals en vertegenwoordigers uit de industrie en biedt hun een programma met betrekking tot de laatste ontwikkelingen in de audiologie. De call for abstracts staat open tot 15 november 2019. Meer informatie vindt u op de congreswebsite.

Locaties: World Hearing Center, Kajetany (19 april); Warsaw Marriott Hotel in Warschau (20-22 april)

20-23 mei 2020

Tinnitus Research Initiative Conference 2020

From Science to Succour

Onderzoek en klinische praktijk krijgen allebei een plaats op deze jaarlijkse conferentie. Onderwerpen zijn de mechanismen die ten grondslag liggen aan tinnitus en voortgaande ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling. Multidisciplinair en internationaal. Op 20 mei is er een pre-conference workshop, van 21-23 mei vindt de TRI Conference zelf plaats.

Locatie: Marriott Pinnacle Downtown, Vancouver, Canada