Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
“Weerwoord” van Kentalis wint Siméa Innovatieprijs 2019
  • Nieuws
  • Lezen
  • Onderwijs
  • Ouders
  • Rekenen
  • TOS

“Weerwoord” van Kentalis wint Siméa Innovatieprijs 2019

15 april 2019 - Leestijd 2 - 3 minuten

“Weerwoord” van Koninklijke Kentalis is de winnaar van de Siméa Innovatieprijs 2019. Afgelopen vrijdag 12 april, op de tweede dag van het Siméacongres, koos het publiek dit innovatieve product met grote meerderheid van stemmen als beste van de drie nominaties. Volgens het juryrapport vormt Weerwoord ‘een creatieve oplossing voor een wekelijks probleem, [..] breed inzetbaar en goed toepasbaar in het regulier én speciaal onderwijs.’

  • Nic van Son
page.header_image.alt

Juryvoorzitter Marjan Bruins reikt de Siméa Innovatieprijs 2019 uit (foto: Peter Strating)

De inzenders Francis Vrielink, Mandy Routledge, Gerarda Das en Mariët Koster (vlnr op de foto) waren heel blij met de erkenning door het publiek van het Siméacongres. Weerwoord is een ondersteunend product voor het begrijpen van de teksten van Nieuwsbegrip, een methode die op veel scholen gebruikt wordt voor het vak Begrijpend Lezen. Aan de hand van onderwerpen uit het nieuws behandelt Nieuwsbegrip onbekende woorden en uitdrukkingen. Voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is het lastig de tekst te begrijpen als ze teveel woorden niet begrijpen. Vaak is het kort uitleggen van de woorden te vluchtig voor hen en beklijven de woorden onvoldoende. Daarom maken de makers van Weerwoord elke week semantiseerlessen bij de woordenschatwoorden van Nieuwsbegrip, inclusief visualisaties van de woorden. De Weerwoord-lessen, in de vorm van powerpoints, zijn voor iedereen kosteloos toegankelijk en de jury looft dit initiatief door te stellen dat ‘… het zinvol is dat ontwikkeld materiaal voor collega’s beschikbaar wordt gesteld, zodat niet iedereen wekelijks het wiel moet uitvinden.’

Bron: Koninklijke Kentalis

Praatplaat ‘Mogelijke oorzaken van TOS’

Naast Weerwoord waren ook de Praatplaat ‘Mogelijke oorzaken van TOS’ van de Koninklijke Auris Groep en 'Ouders tellen mee' van NSDSK, Kentalis en Pento genomineerd. Over de Auris-praatplaat vermeldde het juryrapport onder andere het volgende: “Het product is theoretisch goed onderbouwd, waarbij de meest recente literatuur is benut. De punten die uitgelegd worden zijn bruikbaar in de praktijk, voor een belangrijke doelgroep. Het product kan meerwaarde toevoegen aan het al bestaande materiaal dat gebruikt wordt om informatie met ouders bespreekbaar te maken. Het product is daarnaast mooi vormgegeven.”

Minnekus de Groot met de praatplaat, die hij samen met Brigitta Keij en Pien Jellema ontwikkelde
Foto: Peter Strating

Minnekus de Groot met de praatplaat, die hij samen met Brigitta Keij en Pien Jellema ontwikkelde

Ouders tellen mee

Over de co-productie ‘Ouders tellen mee’ van Kentalis, NSDSK en Pento schreef de jury: “Het betrekken van ouders is een hot topic en om dat in de vorm van een online platform te doen is tijdsefficiënt en laagdrempelig. Dat er met het platform aandacht kan worden besteed aan voorlopers van rekenvaardigheid is mooi, want dit onderwerp is vooralsnog onderbelicht bij de doelgroep. De website die gemaakt is ziet er mooi uit, is toegankelijk en uitgebreid door de vele voorbeelden. Het innovatieve is de combinatie met het gebruik van online feedback in de gezinsgerichte behandeling.”

Vlnr: Angela Stevens (NSDSK), Loes Wauters (Kentalis), Joke Hoek (Pento), Evelien Dirks (NSDSK)
Foto: Peter Strating

Vlnr: Angela Stevens (NSDSK), Loes Wauters (Kentalis), Joke Hoek (Pento), Evelien Dirks (NSDSK)

Over de Siméa Innovatieprijs

Stichting Siméa is de branche-organisatie voor het onderwijs aan kinderen die doof, doofblind of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Siméa hecht veel belang aan goed onderwijs en ziet innovatie als een belangrijke kwaliteitsimpuls voor dat onderwijs. Daarom heeft zij in 2011 de Siméa Innovatieprijs in het leven geroepen om daarmee onderzoekers en professionals te stimuleren voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe en betere methoden en producten ten behoeve van het onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking.