Ga naar hoofdcontent Ga naar de hoofdnavigatie
Siméacongres 2019: Samen Leven!
  • Nieuws
  • Doof
  • Participatie
  • Slechthorend
  • TOS

Siméacongres 2019: Samen Leven!

29 oktober 2018 - Leestijd 3 - 5 minuten

Op 11 en 12 april 2019 is het weer zover: het jaarlijkse Siméacongres vindt plaats in congrescentrum De Werelt in Lunteren. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en onder het motto Samen Leven! zal het congres uitgebreid stilstaan bij het thema Participatie. Wil jij een bijdrage leveren in de vorm van een lezing of workshop, meld je dan vóór 5 december aan.

  • Nic van Son
page.header_image.alt

Foto: Peter Strating

Participatie is het thema van het Siméacongres 2019. De Nederlandse regering heeft het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in juni 2016 geratificeerd. In de grondbeginselen wordt de “volledige en daadwerkelijke participatie in, en opname in de samenleving” benoemd. Persoonlijke autonomie en inclusie zijn centrale begrippen. Participatie betekent deelnemen, actief meedoen. Participeren in de maatschappij geeft voldoening, sociale contacten en de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden op te doen. Het vergroot de kansen op werk. En indirect heeft participatie een positieve invloed op de gezondheid.

Ons onderwijs en onze zorg zijn de ‘proeftuinen’ voor de samenleving. Welke aanpak is kansrijk, wat werkt als het gaat om het bevorderen van participatie? Wat zijn de behoeften hierin van de cliënt/leerling en zijn omgeving? Hoe kun je aansluiten bij de eigen mogelijkheden? Luisteren wij voldoende naar onze doelgroepen en hun ouders? Hebben wij dezelfde doelen en werken wij daartoe voldoende samen met leerlingen en cliënten?

Hierbij nodigen wij je uit om je rond het thema participatie te laten horen! Door je lezing/workshop aan te melden bij info@simea.nl. Of download het aanmeldformulier op de website van het congres. Deadline: 5 december 2018.